تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علمی فرهنگی > كنكور و دانشگاه > تراز رشته های مختلف

تراز رشته های مختلف تراز رشته های مختلف در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 انسانی حقوق و الهیات
  #1  
قدیمی 24/02/2010
آواتار KING
KING KING آفلاین است
رئيس كل

مدال افتخار پادشاه ایرانی 

 

نام: احمد بدیعی
جنسيت: مرد
شغل: مدیر داخلی دفتر تبلیغات
محل سکونت: مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی IT
پست: 3,515
سپاس: 5,820
از این کاربر 9,478 بار در 2,193 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 13,951,708
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 انسانی حقوق و الهیات

<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6596</TD><TD vAlign=center align=middle>6464</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6596</TD><TD vAlign=center align=middle>6469</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6596</TD><TD vAlign=center align=middle>6425</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6479</TD><TD vAlign=center align=middle>6332</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6198</TD><TD vAlign=center align=middle>5795</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6429</TD><TD vAlign=center align=middle>6608</TD><TD vAlign=center align=middle>6291</TD><TD vAlign=center align=middle>6444</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6193</TD><TD vAlign=center align=middle>5857</TD><TD vAlign=center align=middle>6524</TD><TD vAlign=center align=middle>6342</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3745</TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD><TD vAlign=center align=middle>6009</TD><TD vAlign=center align=middle>5344</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرانزلي</TD><TD vAlign=center align=middle>6051</TD><TD vAlign=center align=middle>5650</TD><TD vAlign=center align=middle>6049</TD><TD vAlign=center align=middle>5644</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>3676</TD><TD vAlign=center align=middle>3769</TD><TD vAlign=center align=middle>6427</TD><TD vAlign=center align=middle>6221</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6394</TD><TD vAlign=center align=middle>6303</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5901</TD><TD vAlign=center align=middle>5292</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6043</TD><TD vAlign=center align=middle>5819</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>رفسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3977</TD><TD vAlign=center align=middle>3717</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5593</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5985</TD><TD vAlign=center align=middle>5773</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5923</TD><TD vAlign=center align=middle>5797</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>5365</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5653</TD><TD vAlign=center align=middle>5187</TD><TD vAlign=center align=middle>5839</TD><TD vAlign=center align=middle>5487</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>4747</TD><TD vAlign=center align=middle>4895</TD><TD vAlign=center align=middle>6140</TD><TD vAlign=center align=middle>6040</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5877</TD><TD vAlign=center align=middle>5788</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD><TD vAlign=center align=middle>6023</TD><TD vAlign=center align=middle>5920</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5638</TD><TD vAlign=center align=middle>5669</TD><TD vAlign=center align=middle>5925</TD><TD vAlign=center align=middle>6010</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5669</TD><TD vAlign=center align=middle>5534</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5454</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD><TD vAlign=center align=middle>3640</TD><TD vAlign=center align=middle>6170</TD><TD vAlign=center align=middle>5887</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4272</TD><TD vAlign=center align=middle>4077</TD><TD vAlign=center align=middle>5450</TD><TD vAlign=center align=middle>5444</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>5122</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5667</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>3865</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>3718</TD><TD vAlign=center align=middle>3753</TD><TD vAlign=center align=middle>5597</TD><TD vAlign=center align=middle>5348</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ميمه</TD><TD vAlign=center align=middle>3872</TD><TD vAlign=center align=middle>3767</TD><TD vAlign=center align=middle>5746</TD><TD vAlign=center align=middle>5479</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle>3889</TD><TD vAlign=center align=middle>3692</TD><TD vAlign=center align=middle>5599</TD><TD vAlign=center align=middle>5553</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>3962</TD><TD vAlign=center align=middle>4378</TD><TD vAlign=center align=middle>5454</TD><TD vAlign=center align=middle>4885</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>فريدن</TD><TD vAlign=center align=middle>3740</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>5578</TD><TD vAlign=center align=middle>5227</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5742</TD><TD vAlign=center align=middle>5629</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle>3676</TD><TD vAlign=center align=middle>3615</TD><TD vAlign=center align=middle>6376</TD><TD vAlign=center align=middle>5961</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5594</TD><TD vAlign=center align=middle>5481</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5495</TD><TD vAlign=center align=middle>5360</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5629</TD><TD vAlign=center align=middle>5513</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>5348</TD><TD vAlign=center align=middle>5181</TD><TD vAlign=center align=middle>5780</TD><TD vAlign=center align=middle>5827</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5684</TD><TD vAlign=center align=middle>5768</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
__________________
The KING of Forum
پاسخ با نقل قول

5 تاپیک آخر توسط KING
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
زلزله ۳٫۹ ریشتری امروز شنبه مشهد را لرزاند اخبار شهر ها و استان ها KING 0 1498 23/08/2014 11:30
Galaxy S5 Prime گواهی بلوتوث دریافت کرد سامسونگ (Samsung) KING 0 1778 17/05/2014 08:41
درایو حالت جامد xp941 سامسونگ با درگاه m.2 عرضه شد اخبار دنیای IT KING 0 1926 17/05/2014 08:34
پرچمدار مادربردهای گیمینگ z97 شرکت msi معرفی شد اخبار دنیای IT KING 0 1586 17/05/2014 08:32


  #2  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5051</TD><TD vAlign=center align=middle>5032</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle>4368</TD><TD vAlign=center align=middle>5300</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>5578</TD><TD vAlign=center align=middle>5389</TD><TD vAlign=center align=middle>6367</TD><TD vAlign=center align=middle>6104</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5328</TD><TD vAlign=center align=middle>4328</TD><TD vAlign=center align=middle>5597</TD><TD vAlign=center align=middle>5483</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5643</TD><TD vAlign=center align=middle>5257</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ميمه</TD><TD vAlign=center align=middle>5042</TD><TD vAlign=center align=middle>5111</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle>3706</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نراق</TD><TD vAlign=center align=middle>3933</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle>5604</TD><TD vAlign=center align=middle>5551</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5747</TD><TD vAlign=center align=middle>5735</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5675</TD><TD vAlign=center align=middle>5203</TD><TD vAlign=center align=middle>6030</TD><TD vAlign=center align=middle>6078</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>4740</TD><TD vAlign=center align=middle>4558</TD><TD vAlign=center align=middle>5012</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle>4811</TD><TD vAlign=center align=middle>4486</TD><TD vAlign=center align=middle>6275</TD><TD vAlign=center align=middle>6122</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بم</TD><TD vAlign=center align=middle>4768</TD><TD vAlign=center align=middle>4414</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4372</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>رفسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4810</TD><TD vAlign=center align=middle>4042</TD><TD vAlign=center align=middle>4773</TD><TD vAlign=center align=middle>4366</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>فريدن</TD><TD vAlign=center align=middle>4094</TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD><TD vAlign=center align=middle>3951</TD><TD vAlign=center align=middle>3770</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر-مرکز تسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4416</TD><TD vAlign=center align=middle>3996</TD><TD vAlign=center align=middle>5033</TD><TD vAlign=center align=middle>5376</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تايباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4295</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5832</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4378</TD><TD vAlign=center align=middle>4148</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD><TD vAlign=center align=middle>4036</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كنگاور</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle>3907</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3758</TD><TD vAlign=center align=middle>3791</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4928</TD><TD vAlign=center align=middle>4514</TD><TD vAlign=center align=middle>5655</TD><TD vAlign=center align=middle>5443</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3845</TD><TD vAlign=center align=middle>3754</TD><TD vAlign=center align=middle>5790</TD><TD vAlign=center align=middle>5033</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD><TD vAlign=center align=middle>5601</TD><TD vAlign=center align=middle>5244</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>5538</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD><TD vAlign=center align=middle>5929</TD><TD vAlign=center align=middle>5537</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>4060</TD><TD vAlign=center align=middle>3861</TD><TD vAlign=center align=middle>5244</TD><TD vAlign=center align=middle>5098</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4732</TD><TD vAlign=center align=middle>4130</TD><TD vAlign=center align=middle>5961</TD><TD vAlign=center align=middle>5659</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5144</TD><TD vAlign=center align=middle>5415</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>3943</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3784</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>5435</TD><TD vAlign=center align=middle>5110</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3801</TD><TD vAlign=center align=middle>3890</TD><TD vAlign=center align=middle>5961</TD><TD vAlign=center align=middle>5599</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>رامهرمز</TD><TD vAlign=center align=middle>4174</TD><TD vAlign=center align=middle>3585</TD><TD vAlign=center align=middle>5301</TD><TD vAlign=center align=middle>5044</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3906</TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle>3716</TD><TD vAlign=center align=middle>3651</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4944</TD><TD vAlign=center align=middle>4685</TD><TD vAlign=center align=middle>5483</TD><TD vAlign=center align=middle>5266</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>4782</TD><TD vAlign=center align=middle>4176</TD><TD vAlign=center align=middle>6245</TD><TD vAlign=center align=middle>5903</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر-مرکز بردسکن</TD><TD vAlign=center align=middle>3967</TD><TD vAlign=center align=middle>3883</TD><TD vAlign=center align=middle>5651</TD><TD vAlign=center align=middle>5399</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5358</TD><TD vAlign=center align=middle>5300</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>3992</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5216</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>فراهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3949</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD><TD vAlign=center align=middle>5244</TD><TD vAlign=center align=middle>4984</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تالش</TD><TD vAlign=center align=middle>4891</TD><TD vAlign=center align=middle>4722</TD><TD vAlign=center align=middle>5933</TD><TD vAlign=center align=middle>5522</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #3  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle>3997</TD><TD vAlign=center align=middle>4683</TD><TD vAlign=center align=middle>4503</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>5031</TD><TD vAlign=center align=middle>4569</TD><TD vAlign=center align=middle>5006</TD><TD vAlign=center align=middle>4681</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD><TD vAlign=center align=middle>3658</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle>4893</TD><TD vAlign=center align=middle>3891</TD><TD vAlign=center align=middle>6171</TD><TD vAlign=center align=middle>6080</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>3536</TD><TD vAlign=center align=middle>3825</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>4182</TD><TD vAlign=center align=middle>3955</TD><TD vAlign=center align=middle>3831</TD><TD vAlign=center align=middle>3757</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>3919</TD><TD vAlign=center align=middle>3924</TD><TD vAlign=center align=middle>3778</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>5002</TD><TD vAlign=center align=middle>3740</TD><TD vAlign=center align=middle>5686</TD><TD vAlign=center align=middle>5659</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3697</TD><TD vAlign=center align=middle>3795</TD><TD vAlign=center align=middle>4847</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5564</TD><TD vAlign=center align=middle>5371</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>3970</TD><TD vAlign=center align=middle>3818</TD><TD vAlign=center align=middle>4969</TD><TD vAlign=center align=middle>4709</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>4692</TD><TD vAlign=center align=middle>4764</TD><TD vAlign=center align=middle>5428</TD><TD vAlign=center align=middle>5343</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4686</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>5478</TD><TD vAlign=center align=middle>5571</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD><TD vAlign=center align=middle>3725</TD><TD vAlign=center align=middle>3585</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلام آباد غرب</TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD><TD vAlign=center align=middle>4164</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4897</TD><TD vAlign=center align=middle>4369</TD><TD vAlign=center align=middle>5682</TD><TD vAlign=center align=middle>5415</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب</TD><TD vAlign=center align=middle>3962</TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>4624</TD><TD vAlign=center align=middle>3853</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4657</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4635</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ماكو</TD><TD vAlign=center align=middle>4814</TD><TD vAlign=center align=middle>4403</TD><TD vAlign=center align=middle>5508</TD><TD vAlign=center align=middle>5440</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3743</TD><TD vAlign=center align=middle>3856</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز ملارد</TD><TD vAlign=center align=middle>3816</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6376</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تايباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3936</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>4974</TD><TD vAlign=center align=middle>4838</TD><TD vAlign=center align=middle>5112</TD><TD vAlign=center align=middle>4970</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3962</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle>3735</TD><TD vAlign=center align=middle>3748</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>4274</TD><TD vAlign=center align=middle>3947</TD><TD vAlign=center align=middle>4446</TD><TD vAlign=center align=middle>3878</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle>3987</TD><TD vAlign=center align=middle>5125</TD><TD vAlign=center align=middle>5098</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5137</TD><TD vAlign=center align=middle>4833</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>4342</TD><TD vAlign=center align=middle>3873</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle>3648</TD><TD vAlign=center align=middle>4472</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3708</TD><TD vAlign=center align=middle>3966</TD><TD vAlign=center align=middle>3737</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>3864</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>3816</TD><TD vAlign=center align=middle>3755</TD><TD vAlign=center align=middle>4776</TD><TD vAlign=center align=middle>4541</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرانزلي</TD><TD vAlign=center align=middle>4780</TD><TD vAlign=center align=middle>4350</TD><TD vAlign=center align=middle>4642</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4421</TD><TD vAlign=center align=middle>4143</TD><TD vAlign=center align=middle>4133</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4091</TD><TD vAlign=center align=middle>4588</TD><TD vAlign=center align=middle>4713</TD><TD vAlign=center align=middle>3839</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle>4505</TD><TD vAlign=center align=middle>3602</TD><TD vAlign=center align=middle>6076</TD><TD vAlign=center align=middle>5889</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3825</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خامنه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4434</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>4133</TD><TD vAlign=center align=middle>4178</TD><TD vAlign=center align=middle>5156</TD><TD vAlign=center align=middle>4602</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #4  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>نمره تراز چارک پایین قبولی های کانون</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4418</TD><TD vAlign=center align=middle>4172</TD><TD vAlign=center align=middle>4186</TD><TD vAlign=center align=middle>4917</TD><TD vAlign=center align=middle>4656</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4252</TD><TD vAlign=center align=middle>3745</TD><TD vAlign=center align=middle>3697</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>4408</TD><TD vAlign=center align=middle>4466</TD><TD vAlign=center align=middle>4258</TD><TD vAlign=center align=middle>4575</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4377</TD><TD vAlign=center align=middle>4483</TD><TD vAlign=center align=middle>3577</TD><TD vAlign=center align=middle>4142</TD><TD vAlign=center align=middle>3894</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4485</TD><TD vAlign=center align=middle>3624</TD><TD vAlign=center align=middle>3812</TD><TD vAlign=center align=middle>5515</TD><TD vAlign=center align=middle>5386</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4266</TD><TD vAlign=center align=middle>3819</TD><TD vAlign=center align=middle>3997</TD><TD vAlign=center align=middle>4717</TD><TD vAlign=center align=middle>4033</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4309</TD><TD vAlign=center align=middle>4509</TD><TD vAlign=center align=middle>4206</TD><TD vAlign=center align=middle>5568</TD><TD vAlign=center align=middle>5532</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4347</TD><TD vAlign=center align=middle>4704</TD><TD vAlign=center align=middle>4517</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>4445</TD><TD vAlign=center align=middle>3785</TD><TD vAlign=center align=middle>3658</TD><TD vAlign=center align=middle>4445</TD><TD vAlign=center align=middle>4428</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4344</TD><TD vAlign=center align=middle>4162</TD><TD vAlign=center align=middle>4101</TD><TD vAlign=center align=middle>4945</TD><TD vAlign=center align=middle>4423</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4165</TD><TD vAlign=center align=middle>3674</TD><TD vAlign=center align=middle>3810</TD><TD vAlign=center align=middle>3936</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4334</TD><TD vAlign=center align=middle>3701</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4396</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4284</TD><TD vAlign=center align=middle>4327</TD><TD vAlign=center align=middle>4077</TD><TD vAlign=center align=middle>3707</TD><TD vAlign=center align=middle>3808</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4337</TD><TD vAlign=center align=middle>3583</TD><TD vAlign=center align=middle>3786</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle>3854</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>4408</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3911</TD><TD vAlign=center align=middle>4791</TD><TD vAlign=center align=middle>4217</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4347</TD><TD vAlign=center align=middle>3659</TD><TD vAlign=center align=middle>4138</TD><TD vAlign=center align=middle>3988</TD><TD vAlign=center align=middle>3746</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4350</TD><TD vAlign=center align=middle>4469</TD><TD vAlign=center align=middle>4487</TD><TD vAlign=center align=middle>5415</TD><TD vAlign=center align=middle>5319</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4251</TD><TD vAlign=center align=middle>3758</TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>4930</TD><TD vAlign=center align=middle>4532</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4255</TD><TD vAlign=center align=middle>4618</TD><TD vAlign=center align=middle>4799</TD><TD vAlign=center align=middle>6323</TD><TD vAlign=center align=middle>6105</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4338</TD><TD vAlign=center align=middle>3615</TD><TD vAlign=center align=middle>3892</TD><TD vAlign=center align=middle>5224</TD><TD vAlign=center align=middle>4986</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4273</TD><TD vAlign=center align=middle>3974</TD><TD vAlign=center align=middle>3925</TD><TD vAlign=center align=middle>3662</TD><TD vAlign=center align=middle>3780</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4233</TD><TD vAlign=center align=middle>3727</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4860</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4194</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle>3730</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4302</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3910</TD><TD vAlign=center align=middle>4877</TD><TD vAlign=center align=middle>4566</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4171</TD><TD vAlign=center align=middle>3982</TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD><TD vAlign=center align=middle>5684</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4248</TD><TD vAlign=center align=middle>3716</TD><TD vAlign=center align=middle>3782</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>4383</TD><TD vAlign=center align=middle>4285</TD><TD vAlign=center align=middle>3988</TD><TD vAlign=center align=middle>3805</TD><TD vAlign=center align=middle>3883</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>4280</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>4505</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4358</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD><TD vAlign=center align=middle>4761</TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle>5611</TD><TD vAlign=center align=middle>5611</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>4369</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4591</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4354</TD><TD vAlign=center align=middle>3829</TD><TD vAlign=center align=middle>4018</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4217</TD><TD vAlign=center align=middle>4025</TD><TD vAlign=center align=middle>3910</TD><TD vAlign=center align=middle>3884</TD><TD vAlign=center align=middle>3888</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4380</TD><TD vAlign=center align=middle>4561</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4378</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3553</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>4957</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>4279</TD><TD vAlign=center align=middle>3673</TD><TD vAlign=center align=middle>3639</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>4260</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3682</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4268</TD><TD vAlign=center align=middle>3874</TD><TD vAlign=center align=middle>3635</TD><TD vAlign=center align=middle>4899</TD><TD vAlign=center align=middle>4534</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>4215</TD><TD vAlign=center align=middle>4212</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>4339</TD><TD vAlign=center align=middle>3898</TD><TD vAlign=center align=middle>3585</TD><TD vAlign=center align=middle>4790</TD><TD vAlign=center align=middle>4726</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #5  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3558</TD><TD vAlign=center align=middle>3952</TD><TD vAlign=center align=middle>3960</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3934</TD><TD vAlign=center align=middle>3775</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>3788</TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3970</TD><TD vAlign=center align=middle>4118</TD><TD vAlign=center align=middle>3906</TD><TD vAlign=center align=middle>3763</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4197</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ابركوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4068</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4507</TD><TD vAlign=center align=middle>4586</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4249</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3888</TD><TD vAlign=center align=middle>3898</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4196</TD><TD vAlign=center align=middle>4111</TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD><TD vAlign=center align=middle>3946</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3993</TD><TD vAlign=center align=middle>3945</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دورود</TD><TD vAlign=center align=middle>4799</TD><TD vAlign=center align=middle>4672</TD><TD vAlign=center align=middle>5500</TD><TD vAlign=center align=middle>5404</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك-مرکز کميجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4664</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه</TD><TD vAlign=center align=middle>ميمه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4677</TD><TD vAlign=center align=middle>3820</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle>3668</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3559</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD><TD vAlign=center align=middle>3510</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4061</TD><TD vAlign=center align=middle>3917</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4227</TD><TD vAlign=center align=middle>3731</TD><TD vAlign=center align=middle>3870</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4135</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4039</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3961</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle>3949</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4243</TD><TD vAlign=center align=middle>3612</TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3750</TD><TD vAlign=center align=middle>3744</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3937</TD><TD vAlign=center align=middle>4118</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3812</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3808</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4202</TD><TD vAlign=center align=middle>4239</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4277</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3896</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3905</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3993</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4191</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4170</TD><TD vAlign=center align=middle>4240</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>دهاقان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5154</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4303</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل-مرکز بيله سوار</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4245</TD><TD vAlign=center align=middle>5361</TD><TD vAlign=center align=middle>5104</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>خلخال</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4242</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشكين شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشكين شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3859</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3694</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>3669</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4105</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #6  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4191</TD><TD vAlign=center align=middle>3807</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>4226</TD><TD vAlign=center align=middle>3702</TD><TD vAlign=center align=middle>3611</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4630</TD><TD vAlign=center align=middle>5473</TD><TD vAlign=center align=middle>5243</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle>4469</TD><TD vAlign=center align=middle>3768</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان-مرکز سراوان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآني - تربيت معلم قرآن کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4548</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3976</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3924</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3993</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4243</TD><TD vAlign=center align=middle>3796</TD><TD vAlign=center align=middle>4265</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ارسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4722</TD><TD vAlign=center align=middle>3835</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4069</TD><TD vAlign=center align=middle>3995</TD><TD vAlign=center align=middle>3641</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3921</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3931</TD><TD vAlign=center align=middle>3614</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم قرآن کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4003</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD><TD vAlign=center align=middle>3874</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3999</TD><TD vAlign=center align=middle>3897</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4052</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3705</TD><TD vAlign=center align=middle>3931</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>سمنان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3942</TD><TD vAlign=center align=middle>3847</TD><TD vAlign=center align=middle>4055</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سمنان</TD><TD vAlign=center align=middle>3942</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>4776</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4167</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايرانشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3719</TD><TD vAlign=center align=middle>3635</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3736</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>3719</TD><TD vAlign=center align=middle>3687</TD><TD vAlign=center align=middle>3655</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>4135</TD><TD vAlign=center align=middle>3828</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3603</TD><TD vAlign=center align=middle>4249</TD><TD vAlign=center align=middle>3674</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4280</TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>رامهرمز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4178</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>رامهرمز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>3920</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3127</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3543</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايذه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4720</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايذه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3879</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4656</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4242</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3716</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مترجمي زبان عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3657</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #7  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle>4830</TD><TD vAlign=center align=middle>4786</TD><TD vAlign=center align=middle>5472</TD><TD vAlign=center align=middle>5399</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4173</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>3721</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>4459</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4556</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>گناباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle>4150</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات عرب</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4694</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3634</TD><TD vAlign=center align=middle>4710</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>فردوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4806</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات عرب</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle>5054</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4769</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle>4106</TD><TD vAlign=center align=middle>3545</TD><TD vAlign=center align=middle>3950</TD><TD vAlign=center align=middle>3952</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle>4177</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خمين</TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle>3951</TD><TD vAlign=center align=middle>5683</TD><TD vAlign=center align=middle>5161</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4299</TD><TD vAlign=center align=middle>4125</TD><TD vAlign=center align=middle>4450</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5161</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3978</TD><TD vAlign=center align=middle>3894</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4457</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس-مرکز حاجي آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3748</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3968</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4275</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>4798</TD><TD vAlign=center align=middle>4218</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3829</TD><TD vAlign=center align=middle>3789</TD><TD vAlign=center align=middle>3517</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3960</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآني - تربيت معلم قرآن کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4161</TD><TD vAlign=center align=middle>4238</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4139</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4151</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3849</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3869</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3993</TD><TD vAlign=center align=middle>3956</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه و حکمت اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5012</TD><TD vAlign=center align=middle>3982</TD><TD vAlign=center align=middle>4042</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3645</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4534</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3746</TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD><TD vAlign=center align=middle>3967</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>4036</TD><TD vAlign=center align=middle>4295</TD><TD vAlign=center align=middle>4440</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>3854</TD><TD vAlign=center align=middle>3872</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4624</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>محلات</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4319</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3652</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>هشترود</TD><TD vAlign=center align=middle>4173</TD><TD vAlign=center align=middle>3892</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ماكو</TD><TD vAlign=center align=middle>4205</TD><TD vAlign=center align=middle>3814</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4099</TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4206</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3671</TD><TD vAlign=center align=middle>3956</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4343</TD><TD vAlign=center align=middle>4093</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4617</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #8  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle>3901</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كليبر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4368</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>انديمشک</TD><TD vAlign=center align=middle>3823</TD><TD vAlign=center align=middle>3897</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خرمشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>3663</TD><TD vAlign=center align=middle>3605</TD><TD vAlign=center align=middle>3640</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر-مرکز بردسکن</TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل-مرکز بيله سوار</TD><TD vAlign=center align=middle>3968</TD><TD vAlign=center align=middle>3812</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3640</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دورود</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>3902</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تالش</TD><TD vAlign=center align=middle>3856</TD><TD vAlign=center align=middle>3822</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اليگودرز</TD><TD vAlign=center align=middle>3866</TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>خمين</TD><TD vAlign=center align=middle>3752</TD><TD vAlign=center align=middle>3743</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>فراهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3936</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نراق</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3903</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>نراق</TD><TD vAlign=center align=middle>4689</TD><TD vAlign=center align=middle>4403</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ابركوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3950</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>3945</TD><TD vAlign=center align=middle>3818</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>رامهرمز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بوئين زهرا</TD><TD vAlign=center align=middle>4200</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>بم</TD><TD vAlign=center align=middle>3588</TD><TD vAlign=center align=middle>3744</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4084</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>4213</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>3548</TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle>3777</TD><TD vAlign=center align=middle>3507</TD><TD vAlign=center align=middle>3803</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>آباده</TD><TD vAlign=center align=middle>3889</TD><TD vAlign=center align=middle>4288</TD><TD vAlign=center align=middle>4471</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle>3803</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle>3889</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4069</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نورآبادممسني</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3625</TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4164</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3714</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز-مرکز ورزقان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5196</TD><TD vAlign=center align=middle>5049</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4166</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>كليبر</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3770</TD><TD vAlign=center align=middle>5161</TD><TD vAlign=center align=middle>4840</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3664</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3957</TD><TD vAlign=center align=middle>3752</TD><TD vAlign=center align=middle>3715</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3718</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3953</TD><TD vAlign=center align=middle>3579</TD><TD vAlign=center align=middle>4905</TD><TD vAlign=center align=middle>4488</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4359</TD><TD vAlign=center align=middle>4299</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات عرب</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4932</TD><TD vAlign=center align=middle>4339</TD><TD vAlign=center align=middle>3618</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>3958</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3580</TD><TD vAlign=center align=middle>3978</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>3777</TD><TD vAlign=center align=middle>3601</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #9  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3796</TD><TD vAlign=center align=middle>3755</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4961</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4118</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4117</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>3891</TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4160</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4638</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>ماكو</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3739</TD><TD vAlign=center align=middle>3804</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4432</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>4110</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4105</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3926</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>نقده</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3826</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3519</TD><TD vAlign=center align=middle>3578</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3919</TD><TD vAlign=center align=middle>4089</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج-مرکز قروه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4753</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>بافت</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>3799</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>3705</TD><TD vAlign=center align=middle>3620</TD><TD vAlign=center align=middle>3682</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3683</TD><TD vAlign=center align=middle>3614</TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3772</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3778</TD><TD vAlign=center align=middle>3560</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3590</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3869</TD><TD vAlign=center align=middle>3952</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4086</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4128</TD><TD vAlign=center align=middle>4145</TD><TD vAlign=center align=middle>3811</TD><TD vAlign=center align=middle>3774</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>نورآبادممسني</TD><TD vAlign=center align=middle>5097</TD><TD vAlign=center align=middle>4832</TD><TD vAlign=center align=middle>6174</TD><TD vAlign=center align=middle>6008</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>ني ريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3925</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>ني ريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4264</TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD><TD vAlign=center align=middle>6130</TD><TD vAlign=center align=middle>5841</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>فسا</TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4067</TD><TD vAlign=center align=middle>4364</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فلسفه</TD><TD vAlign=center align=middle>فسا</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4222</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3769</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4194</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6280</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4127</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3708</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3774</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>دهدشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4525</TD><TD vAlign=center align=middle>4442</TD><TD vAlign=center align=middle>4875</TD><TD vAlign=center align=middle>4896</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>3760</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle>4502</TD><TD vAlign=center align=middle>4444</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3890</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3724</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلام آباد غرب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4140</TD><TD vAlign=center align=middle>3991</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3920</TD><TD vAlign=center align=middle>3686</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>باستان شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زرند-مرکز کوهبنان</TD><TD vAlign=center align=middle>3843</TD><TD vAlign=center align=middle>3834</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>سيرجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3770</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>3830</TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>تاريخ</TD><TD vAlign=center align=middle>كهنوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4240</TD><TD vAlign=center align=middle>4444</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول

  #10  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,714
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش ديني و عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>كهنوج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3848</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3336</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كهنوج</TD><TD vAlign=center align=middle>3192</TD><TD vAlign=center align=middle>3689</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري الهيات و معارف اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3874</TD><TD vAlign=center align=middle>4237</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3895</TD><TD vAlign=center align=middle>3959</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4018</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>حقوق</TD><TD vAlign=center align=middle>اليگودرز</TD><TD vAlign=center align=middle>4266</TD><TD vAlign=center align=middle>3755</TD><TD vAlign=center align=middle>5475</TD><TD vAlign=center align=middle>5347</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قرآن و حديث</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4256</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4226</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3760</TD><TD vAlign=center align=middle>3961</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فقه و حقوق اسلامي</TD><TD vAlign=center align=middle>آستارا</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3953</TD><TD vAlign=center align=middle>4708</TD><TD vAlign=center align=middle>4501</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>آستارا</TD><TD vAlign=center align=middle>3997</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3796</TD><TD vAlign=center align=middle>3961</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3930</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4036</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت</TD><TD vAlign=center align=middle>3772</TD><TD vAlign=center align=middle>3735</TD><TD vAlign=center align=middle>3872</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات عربي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4261</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3618</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم قضايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>3768</TD><TD vAlign=center align=middle>5561</TD><TD vAlign=center align=middle>5449</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3501</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زبان و ادبيات فارسي</TD><TD vAlign=center align=middle>دورود</TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3742</TD><TD vAlign=center align=middle>3776</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
پاسخ


ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 23:09 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2016 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios