تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علمی فرهنگی > كنكور و دانشگاه > تراز رشته های مختلف

تراز رشته های مختلف تراز رشته های مختلف در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 تجربی
  #1  
قدیمی 23/02/2010
آواتار KING
KING KING آفلاین است
رئيس كل

مدال افتخار پادشاه ایرانی 

 
نام: احمد بدیعی
جنسيت: مرد
شغل: مدیر داخلی دفتر تبلیغات
محل سکونت: مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی IT
پست: 3,515
سپاس: 5,821
از این کاربر 9,478 بار در 2,193 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 14,257,112
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 تجربی

<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6764</TD><TD vAlign=center align=middle>6915</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>6791</TD><TD vAlign=center align=middle>6786</TD><TD vAlign=center align=middle>6689</TD><TD vAlign=center align=middle>5288</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6357</TD><TD vAlign=center align=middle>6529</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6628</TD><TD vAlign=center align=middle>6419</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6357</TD><TD vAlign=center align=middle>6379</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6318</TD><TD vAlign=center align=middle>6281</TD><TD vAlign=center align=middle>6202</TD><TD vAlign=center align=middle>6127</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5277</TD><TD vAlign=center align=middle>5164</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6315</TD><TD vAlign=center align=middle>6243</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6184</TD><TD vAlign=center align=middle>6200</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5979</TD><TD vAlign=center align=middle>5826</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>رفسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3988</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6100</TD><TD vAlign=center align=middle>6251</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>5752</TD><TD vAlign=center align=middle>5780</TD><TD vAlign=center align=middle>6345</TD><TD vAlign=center align=middle>6255</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>6178</TD><TD vAlign=center align=middle>6249</TD><TD vAlign=center align=middle>6095</TD><TD vAlign=center align=middle>6101</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5760</TD><TD vAlign=center align=middle>5858</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد-مرکز اشکذر</TD><TD vAlign=center align=middle>3877</TD><TD vAlign=center align=middle>3911</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5966</TD><TD vAlign=center align=middle>5871</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD><TD vAlign=center align=middle>5804</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمسار(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5661</TD><TD vAlign=center align=middle>5461</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5890</TD><TD vAlign=center align=middle>5791</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle>4640</TD><TD vAlign=center align=middle>6396</TD><TD vAlign=center align=middle>6386</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3859</TD><TD vAlign=center align=middle>3782</TD><TD vAlign=center align=middle>6161</TD><TD vAlign=center align=middle>5925</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>5729</TD><TD vAlign=center align=middle>5855</TD><TD vAlign=center align=middle>5727</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle>3960</TD><TD vAlign=center align=middle>3647</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>5936</TD><TD vAlign=center align=middle>6015</TD><TD vAlign=center align=middle>6585</TD><TD vAlign=center align=middle>6571</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>دورود</TD><TD vAlign=center align=middle>4205</TD><TD vAlign=center align=middle>3613</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5722</TD><TD vAlign=center align=middle>5769</TD><TD vAlign=center align=middle>5694</TD><TD vAlign=center align=middle>5720</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>5843</TD><TD vAlign=center align=middle>5809</TD><TD vAlign=center align=middle>5704</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5407</TD><TD vAlign=center align=middle>5517</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5763</TD><TD vAlign=center align=middle>5901</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle>5439</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5692</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4865</TD><TD vAlign=center align=middle>4862</TD><TD vAlign=center align=middle>4774</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>5564</TD><TD vAlign=center align=middle>5618</TD><TD vAlign=center align=middle>6190</TD><TD vAlign=center align=middle>6217</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5796</TD><TD vAlign=center align=middle>5649</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سراب</TD><TD vAlign=center align=middle>4003</TD><TD vAlign=center align=middle>3945</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>5334</TD><TD vAlign=center align=middle>5242</TD><TD vAlign=center align=middle>6093</TD><TD vAlign=center align=middle>5883</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>5763</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6603</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5593</TD><TD vAlign=center align=middle>5693</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5357</TD><TD vAlign=center align=middle>5150</TD><TD vAlign=center align=middle>5766</TD><TD vAlign=center align=middle>5348</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5394</TD><TD vAlign=center align=middle>5143</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
__________________
The KING of Forum
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از KING سپاسگزاری کرده اند :

5 تاپیک آخر توسط KING
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
زلزله ۳٫۹ ریشتری امروز شنبه مشهد را لرزاند اخبار شهر ها و استان ها KING 0 1634 23/08/2014 12:30
Galaxy S5 Prime گواهی بلوتوث دریافت کرد سامسونگ (Samsung) KING 0 1891 17/05/2014 09:41
درایو حالت جامد xp941 سامسونگ با درگاه m.2 عرضه شد اخبار دنیای IT KING 0 2029 17/05/2014 09:34
پرچمدار مادربردهای گیمینگ z97 شرکت msi معرفی شد اخبار دنیای IT KING 0 1709 17/05/2014 09:32


  #2  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5501</TD><TD vAlign=center align=middle>5410</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>زرند</TD><TD vAlign=center align=middle>3947</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5151</TD><TD vAlign=center align=middle>5562</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD><TD vAlign=center align=middle>5565</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD><TD vAlign=center align=middle>5897</TD><TD vAlign=center align=middle>5934</TD><TD vAlign=center align=middle>5895</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5374</TD><TD vAlign=center align=middle>5316</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5131</TD><TD vAlign=center align=middle>5255</TD><TD vAlign=center align=middle>5423</TD><TD vAlign=center align=middle>5375</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولوکولي - بيوتکنولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5794</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5534</TD><TD vAlign=center align=middle>5565</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>5569</TD><TD vAlign=center align=middle>5175</TD><TD vAlign=center align=middle>6460</TD><TD vAlign=center align=middle>6194</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي دريا</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>3751</TD><TD vAlign=center align=middle>3599</TD><TD vAlign=center align=middle>5926</TD><TD vAlign=center align=middle>6096</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5475</TD><TD vAlign=center align=middle>5261</TD><TD vAlign=center align=middle>5548</TD><TD vAlign=center align=middle>5472</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4391</TD><TD vAlign=center align=middle>4882</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>5442</TD><TD vAlign=center align=middle>4991</TD><TD vAlign=center align=middle>5757</TD><TD vAlign=center align=middle>5650</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5611</TD><TD vAlign=center align=middle>5741</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4938</TD><TD vAlign=center align=middle>4884</TD><TD vAlign=center align=middle>5804</TD><TD vAlign=center align=middle>5865</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>فراهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3910</TD><TD vAlign=center align=middle>3866</TD><TD vAlign=center align=middle>5186</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>5397</TD><TD vAlign=center align=middle>5502</TD><TD vAlign=center align=middle>5650</TD><TD vAlign=center align=middle>5639</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>فسا</TD><TD vAlign=center align=middle>5214</TD><TD vAlign=center align=middle>4673</TD><TD vAlign=center align=middle>5867</TD><TD vAlign=center align=middle>5681</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>3775</TD><TD vAlign=center align=middle>3677</TD><TD vAlign=center align=middle>4554</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3763</TD><TD vAlign=center align=middle>3531</TD><TD vAlign=center align=middle>3606</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3673</TD><TD vAlign=center align=middle>3520</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>3944</TD><TD vAlign=center align=middle>3687</TD><TD vAlign=center align=middle>5542</TD><TD vAlign=center align=middle>5604</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5386</TD><TD vAlign=center align=middle>5730</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4358</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5789</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>3794</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5070</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>3768</TD><TD vAlign=center align=middle>3598</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولوکولي - بيوتکنولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4736</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5379</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3969</TD><TD vAlign=center align=middle>3587</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5258</TD><TD vAlign=center align=middle>5289</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD><TD vAlign=center align=middle>5543</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5191</TD><TD vAlign=center align=middle>5264</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم باغباني</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>3730</TD><TD vAlign=center align=middle>3805</TD><TD vAlign=center align=middle>5029</TD><TD vAlign=center align=middle>5151</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5008</TD><TD vAlign=center align=middle>5268</TD><TD vAlign=center align=middle>5774</TD><TD vAlign=center align=middle>5765</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>3922</TD><TD vAlign=center align=middle>4369</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3579</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ارسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5173</TD><TD vAlign=center align=middle>5355</TD><TD vAlign=center align=middle>5764</TD><TD vAlign=center align=middle>5900</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle>3753</TD><TD vAlign=center align=middle>3749</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فضاي سبز</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>3833</TD><TD vAlign=center align=middle>3899</TD><TD vAlign=center align=middle>5255</TD><TD vAlign=center align=middle>5294</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle>3892</TD><TD vAlign=center align=middle>4766</TD><TD vAlign=center align=middle>6340</TD><TD vAlign=center align=middle>6352</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>5232</TD><TD vAlign=center align=middle>4628</TD><TD vAlign=center align=middle>5531</TD><TD vAlign=center align=middle>5185</TD></TR></TBODY></TABLE>

آخرین ویرایش 23/02/2010 توسط : EXIR در ساعت 17:00
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #3  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولوکولي - بيوفيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD><TD vAlign=center align=middle>4696</TD><TD vAlign=center align=middle>5655</TD><TD vAlign=center align=middle>5429</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle>4829</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5281</TD><TD vAlign=center align=middle>5188</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>4243</TD><TD vAlign=center align=middle>3768</TD><TD vAlign=center align=middle>5491</TD><TD vAlign=center align=middle>5636</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3750</TD><TD vAlign=center align=middle>3986</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>3886</TD><TD vAlign=center align=middle>3623</TD><TD vAlign=center align=middle>3568</TD><TD vAlign=center align=middle>4140</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>5329</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5294</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4973</TD><TD vAlign=center align=middle>3766</TD><TD vAlign=center align=middle>4940</TD><TD vAlign=center align=middle>3659</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>3631</TD><TD vAlign=center align=middle>3679</TD><TD vAlign=center align=middle>5498</TD><TD vAlign=center align=middle>5533</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>فسا</TD><TD vAlign=center align=middle>3783</TD><TD vAlign=center align=middle>3668</TD><TD vAlign=center align=middle>3669</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>3741</TD><TD vAlign=center align=middle>3706</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle>3981</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3885</TD><TD vAlign=center align=middle>4633</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle>3607</TD><TD vAlign=center align=middle>5921</TD><TD vAlign=center align=middle>5765</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5304</TD><TD vAlign=center align=middle>5282</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle>5207</TD><TD vAlign=center align=middle>5330</TD><TD vAlign=center align=middle>5186</TD><TD vAlign=center align=middle>5313</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3544</TD><TD vAlign=center align=middle>3543</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3926</TD><TD vAlign=center align=middle>3915</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5061</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>3957</TD><TD vAlign=center align=middle>3597</TD><TD vAlign=center align=middle>5422</TD><TD vAlign=center align=middle>5552</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4319</TD><TD vAlign=center align=middle>4592</TD><TD vAlign=center align=middle>3843</TD><TD vAlign=center align=middle>3577</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4613</TD><TD vAlign=center align=middle>4183</TD><TD vAlign=center align=middle>5551</TD><TD vAlign=center align=middle>5457</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle>3672</TD><TD vAlign=center align=middle>5335</TD><TD vAlign=center align=middle>5294</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد-مرکز اشکذر</TD><TD vAlign=center align=middle>3877</TD><TD vAlign=center align=middle>3807</TD><TD vAlign=center align=middle>3978</TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>4947</TD><TD vAlign=center align=middle>4669</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3853</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5347</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4504</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5536</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>3857</TD><TD vAlign=center align=middle>3541</TD><TD vAlign=center align=middle>5178</TD><TD vAlign=center align=middle>5876</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>4843</TD><TD vAlign=center align=middle>4971</TD><TD vAlign=center align=middle>5473</TD><TD vAlign=center align=middle>5503</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5257</TD><TD vAlign=center align=middle>5240</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4199</TD><TD vAlign=center align=middle>4644</TD><TD vAlign=center align=middle>5382</TD><TD vAlign=center align=middle>5493</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4278</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>5363</TD><TD vAlign=center align=middle>5432</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>5214</TD><TD vAlign=center align=middle>4920</TD><TD vAlign=center align=middle>5679</TD><TD vAlign=center align=middle>5686</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5136</TD><TD vAlign=center align=middle>5346</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>4647</TD><TD vAlign=center align=middle>4574</TD><TD vAlign=center align=middle>6164</TD><TD vAlign=center align=middle>5932</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4859</TD><TD vAlign=center align=middle>4867</TD><TD vAlign=center align=middle>5665</TD><TD vAlign=center align=middle>5694</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>5319</TD><TD vAlign=center align=middle>5414</TD><TD vAlign=center align=middle>5248</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4055</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3872</TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD><TD vAlign=center align=middle>5293</TD><TD vAlign=center align=middle>5336</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>3695</TD><TD vAlign=center align=middle>3835</TD><TD vAlign=center align=middle>5236</TD><TD vAlign=center align=middle>5758</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4707</TD><TD vAlign=center align=middle>4760</TD><TD vAlign=center align=middle>5347</TD><TD vAlign=center align=middle>5433</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلام</TD><TD vAlign=center align=middle>3545</TD><TD vAlign=center align=middle>4277</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4182</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #4  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3786</TD><TD vAlign=center align=middle>3849</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD><TD vAlign=center align=middle>3709</TD><TD vAlign=center align=middle>5480</TD><TD vAlign=center align=middle>5707</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5006</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>3715</TD><TD vAlign=center align=middle>3765</TD><TD vAlign=center align=middle>5218</TD><TD vAlign=center align=middle>5284</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5063</TD><TD vAlign=center align=middle>5370</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم باغباني</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3950</TD><TD vAlign=center align=middle>3810</TD><TD vAlign=center align=middle>5112</TD><TD vAlign=center align=middle>5267</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3660</TD><TD vAlign=center align=middle>3776</TD><TD vAlign=center align=middle>4995</TD><TD vAlign=center align=middle>5132</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>3800</TD><TD vAlign=center align=middle>3828</TD><TD vAlign=center align=middle>3910</TD><TD vAlign=center align=middle>4651</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>3994</TD><TD vAlign=center align=middle>3970</TD><TD vAlign=center align=middle>3880</TD><TD vAlign=center align=middle>4291</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>4998</TD><TD vAlign=center align=middle>4961</TD><TD vAlign=center align=middle>5067</TD><TD vAlign=center align=middle>5138</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>3575</TD><TD vAlign=center align=middle>3734</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي مولکولي - ژنتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ارسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4067</TD><TD vAlign=center align=middle>3928</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>هيدج</TD><TD vAlign=center align=middle>3982</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3893</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>3731</TD><TD vAlign=center align=middle>4371</TD><TD vAlign=center align=middle>5263</TD><TD vAlign=center align=middle>5413</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4924</TD><TD vAlign=center align=middle>4760</TD><TD vAlign=center align=middle>5447</TD><TD vAlign=center align=middle>5520</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3696</TD><TD vAlign=center align=middle>3600</TD><TD vAlign=center align=middle>5888</TD><TD vAlign=center align=middle>5990</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3720</TD><TD vAlign=center align=middle>4763</TD><TD vAlign=center align=middle>4787</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فضاي سبز</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>3979</TD><TD vAlign=center align=middle>3666</TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD><TD vAlign=center align=middle>3596</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>4560</TD><TD vAlign=center align=middle>3846</TD><TD vAlign=center align=middle>5761</TD><TD vAlign=center align=middle>5817</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>3843</TD><TD vAlign=center align=middle>3829</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5316</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3814</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3729</TD><TD vAlign=center align=middle>3873</TD><TD vAlign=center align=middle>5284</TD><TD vAlign=center align=middle>5477</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>4059</TD><TD vAlign=center align=middle>3862</TD><TD vAlign=center align=middle>5164</TD><TD vAlign=center align=middle>5253</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>3753</TD><TD vAlign=center align=middle>3805</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3653</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>3737</TD><TD vAlign=center align=middle>3728</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3544</TD><TD vAlign=center align=middle>3543</TD><TD vAlign=center align=middle>5307</TD><TD vAlign=center align=middle>5103</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>4581</TD><TD vAlign=center align=middle>3755</TD><TD vAlign=center align=middle>5500</TD><TD vAlign=center align=middle>5480</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3826</TD><TD vAlign=center align=middle>3567</TD><TD vAlign=center align=middle>4189</TD><TD vAlign=center align=middle>3910</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5324</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3666</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4971</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>4845</TD><TD vAlign=center align=middle>4979</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD><TD vAlign=center align=middle>3740</TD><TD vAlign=center align=middle>4321</TD><TD vAlign=center align=middle>5008</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5011</TD><TD vAlign=center align=middle>4998</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي مواد غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>3824</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3691</TD><TD vAlign=center align=middle>3161</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4939</TD><TD vAlign=center align=middle>4894</TD><TD vAlign=center align=middle>5399</TD><TD vAlign=center align=middle>5617</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD><TD vAlign=center align=middle>3618</TD><TD vAlign=center align=middle>4398</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4931</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3784</TD><TD vAlign=center align=middle>4945</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3975</TD><TD vAlign=center align=middle>3807</TD><TD vAlign=center align=middle>5245</TD><TD vAlign=center align=middle>5378</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>3643</TD><TD vAlign=center align=middle>4094</TD><TD vAlign=center align=middle>3625</TD><TD vAlign=center align=middle>3514</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #5  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4660</TD><TD vAlign=center align=middle>5088</TD><TD vAlign=center align=middle>5371</TD><TD vAlign=center align=middle>5496</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3824</TD><TD vAlign=center align=middle>3752</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5219</TD><TD vAlign=center align=middle>5164</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>3620</TD><TD vAlign=center align=middle>3560</TD><TD vAlign=center align=middle>4860</TD><TD vAlign=center align=middle>4969</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3809</TD><TD vAlign=center align=middle>3881</TD><TD vAlign=center align=middle>3645</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زيست شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle>3738</TD><TD vAlign=center align=middle>4311</TD><TD vAlign=center align=middle>6148</TD><TD vAlign=center align=middle>6146</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3627</TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD><TD vAlign=center align=middle>5645</TD><TD vAlign=center align=middle>5871</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>3931</TD><TD vAlign=center align=middle>3585</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4342</TD><TD vAlign=center align=middle>3534</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5136</TD><TD vAlign=center align=middle>5256</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>3574</TD><TD vAlign=center align=middle>5266</TD><TD vAlign=center align=middle>5327</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3722</TD><TD vAlign=center align=middle>3873</TD><TD vAlign=center align=middle>5297</TD><TD vAlign=center align=middle>5283</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3404</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle>5104</TD><TD vAlign=center align=middle>5155</TD><TD vAlign=center align=middle>5098</TD><TD vAlign=center align=middle>5148</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>3672</TD><TD vAlign=center align=middle>3676</TD><TD vAlign=center align=middle>5192</TD><TD vAlign=center align=middle>4746</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3151</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي توليدات دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>3505</TD><TD vAlign=center align=middle>3667</TD><TD vAlign=center align=middle>3834</TD><TD vAlign=center align=middle>3612</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>3578</TD><TD vAlign=center align=middle>3915</TD><TD vAlign=center align=middle>4764</TD><TD vAlign=center align=middle>5052</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>محلات</TD><TD vAlign=center align=middle>3954</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3648</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3512</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3835</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3684</TD><TD vAlign=center align=middle>3695</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle>3513</TD><TD vAlign=center align=middle>4502</TD><TD vAlign=center align=middle>4027</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3673</TD><TD vAlign=center align=middle>3539</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>خلخال</TD><TD vAlign=center align=middle>3936</TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle>3808</TD><TD vAlign=center align=middle>3987</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>3727</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3598</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>4644</TD><TD vAlign=center align=middle>4989</TD><TD vAlign=center align=middle>4927</TD><TD vAlign=center align=middle>5001</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3670</TD><TD vAlign=center align=middle>4810</TD><TD vAlign=center align=middle>4854</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3653</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3530</TD><TD vAlign=center align=middle>2816</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>3653</TD><TD vAlign=center align=middle>3836</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4973</TD><TD vAlign=center align=middle>5011</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>3625</TD><TD vAlign=center align=middle>3717</TD><TD vAlign=center align=middle>4936</TD><TD vAlign=center align=middle>5173</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>4679</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>4448</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>3637</TD><TD vAlign=center align=middle>3815</TD><TD vAlign=center align=middle>4996</TD><TD vAlign=center align=middle>5426</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3676</TD><TD vAlign=center align=middle>3525</TD><TD vAlign=center align=middle>5055</TD><TD vAlign=center align=middle>5428</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3928</TD><TD vAlign=center align=middle>3607</TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3708</TD><TD vAlign=center align=middle>3831</TD><TD vAlign=center align=middle>4666</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3683</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle>5148</TD><TD vAlign=center align=middle>4982</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4342</TD><TD vAlign=center align=middle>4255</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4427</TD><TD vAlign=center align=middle>4509</TD><TD vAlign=center align=middle>4060</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #6  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4708</TD><TD vAlign=center align=middle>5048</TD><TD vAlign=center align=middle>5058</TD><TD vAlign=center align=middle>5106</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>فراهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3961</TD><TD vAlign=center align=middle>3652</TD><TD vAlign=center align=middle>4335</TD><TD vAlign=center align=middle>5137</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3845</TD><TD vAlign=center align=middle>3600</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>4085</TD><TD vAlign=center align=middle>3708</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>3752</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5065</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>4548</TD><TD vAlign=center align=middle>4615</TD><TD vAlign=center align=middle>6282</TD><TD vAlign=center align=middle>6205</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3639</TD><TD vAlign=center align=middle>3552</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>3618</TD><TD vAlign=center align=middle>4338</TD><TD vAlign=center align=middle>4947</TD><TD vAlign=center align=middle>5062</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>3631</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4837</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3806</TD><TD vAlign=center align=middle>3661</TD><TD vAlign=center align=middle>4708</TD><TD vAlign=center align=middle>4891</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرمشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3917</TD><TD vAlign=center align=middle>3530</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3671</TD><TD vAlign=center align=middle>3602</TD><TD vAlign=center align=middle>5172</TD><TD vAlign=center align=middle>5414</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>3692</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>3621</TD><TD vAlign=center align=middle>4472</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>3854</TD><TD vAlign=center align=middle>3664</TD><TD vAlign=center align=middle>5339</TD><TD vAlign=center align=middle>5335</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>4187</TD><TD vAlign=center align=middle>3890</TD><TD vAlign=center align=middle>4949</TD><TD vAlign=center align=middle>5105</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>3991</TD><TD vAlign=center align=middle>3018</TD><TD vAlign=center align=middle>3822</TD><TD vAlign=center align=middle>3722</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4388</TD><TD vAlign=center align=middle>4201</TD><TD vAlign=center align=middle>3763</TD><TD vAlign=center align=middle>3695</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>3639</TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD><TD vAlign=center align=middle>3638</TD><TD vAlign=center align=middle>4539</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>3695</TD><TD vAlign=center align=middle>3895</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3704</TD><TD vAlign=center align=middle>3713</TD><TD vAlign=center align=middle>3597</TD><TD vAlign=center align=middle>3756</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4564</TD><TD vAlign=center align=middle>4902</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>3596</TD><TD vAlign=center align=middle>3676</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>4309</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4608</TD><TD vAlign=center align=middle>4818</TD><TD vAlign=center align=middle>5061</TD><TD vAlign=center align=middle>5044</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4438</TD><TD vAlign=center align=middle>4378</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3753</TD><TD vAlign=center align=middle>3677</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4729</TD><TD vAlign=center align=middle>4411</TD><TD vAlign=center align=middle>4871</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>داراب</TD><TD vAlign=center align=middle>3905</TD><TD vAlign=center align=middle>3693</TD><TD vAlign=center align=middle>4838</TD><TD vAlign=center align=middle>5026</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>3677</TD><TD vAlign=center align=middle>3756</TD><TD vAlign=center align=middle>3810</TD><TD vAlign=center align=middle>4500</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي چوب</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3203</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>3957</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>4877</TD><TD vAlign=center align=middle>5017</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3857</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD><TD vAlign=center align=middle>5193</TD><TD vAlign=center align=middle>4730</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد-مرکز اشکذر</TD><TD vAlign=center align=middle>3705</TD><TD vAlign=center align=middle>3778</TD><TD vAlign=center align=middle>3731</TD><TD vAlign=center align=middle>3584</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>3764</TD><TD vAlign=center align=middle>3846</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري شيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle>3667</TD><TD vAlign=center align=middle>4707</TD><TD vAlign=center align=middle>5213</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4660</TD><TD vAlign=center align=middle>5007</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>4798</TD><TD vAlign=center align=middle>4796</TD><TD vAlign=center align=middle>4959</TD><TD vAlign=center align=middle>4883</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>3732</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3688</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>صوفيان</TD><TD vAlign=center align=middle>3915</TD><TD vAlign=center align=middle>3725</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD><TD vAlign=center align=middle>3762</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>3614</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3542</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #7  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>3535</TD><TD vAlign=center align=middle>4377</TD><TD vAlign=center align=middle>4550</TD><TD vAlign=center align=middle>4855</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>3767</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>3579</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>3521</TD><TD vAlign=center align=middle>3610</TD><TD vAlign=center align=middle>4431</TD><TD vAlign=center align=middle>4795</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>3620</TD><TD vAlign=center align=middle>4126</TD><TD vAlign=center align=middle>5392</TD><TD vAlign=center align=middle>5251</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>4281</TD><TD vAlign=center align=middle>3525</TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD><TD vAlign=center align=middle>3630</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4089</TD><TD vAlign=center align=middle>3759</TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD><TD vAlign=center align=middle>4565</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه</TD><TD vAlign=center align=middle>3708</TD><TD vAlign=center align=middle>4250</TD><TD vAlign=center align=middle>3806</TD><TD vAlign=center align=middle>4239</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3929</TD><TD vAlign=center align=middle>3728</TD><TD vAlign=center align=middle>3738</TD><TD vAlign=center align=middle>3640</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>3799</TD><TD vAlign=center align=middle>4695</TD><TD vAlign=center align=middle>5055</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>3844</TD><TD vAlign=center align=middle>4270</TD><TD vAlign=center align=middle>3703</TD><TD vAlign=center align=middle>3550</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>3983</TD><TD vAlign=center align=middle>3941</TD><TD vAlign=center align=middle>3633</TD><TD vAlign=center align=middle>5113</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3860</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>3871</TD><TD vAlign=center align=middle>3989</TD><TD vAlign=center align=middle>3611</TD><TD vAlign=center align=middle>3820</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>3925</TD><TD vAlign=center align=middle>3592</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD><TD vAlign=center align=middle>3701</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle>3525</TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت</TD><TD vAlign=center align=middle>3718</TD><TD vAlign=center align=middle>3529</TD><TD vAlign=center align=middle>4619</TD><TD vAlign=center align=middle>4693</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>3955</TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD><TD vAlign=center align=middle>5177</TD><TD vAlign=center align=middle>5278</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3820</TD><TD vAlign=center align=middle>3754</TD><TD vAlign=center align=middle>4757</TD><TD vAlign=center align=middle>5377</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي چوب و کاغذ</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3820</TD><TD vAlign=center align=middle>3754</TD><TD vAlign=center align=middle>4757</TD><TD vAlign=center align=middle>5377</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>3757</TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD><TD vAlign=center align=middle>4453</TD><TD vAlign=center align=middle>5164</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3696</TD><TD vAlign=center align=middle>3515</TD><TD vAlign=center align=middle>5101</TD><TD vAlign=center align=middle>5080</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3821</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولوکولي - بيوفيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD><TD vAlign=center align=middle>3924</TD><TD vAlign=center align=middle>5014</TD><TD vAlign=center align=middle>4518</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>3743</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3520</TD><TD vAlign=center align=middle>3582</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD><TD vAlign=center align=middle>3926</TD><TD vAlign=center align=middle>4391</TD><TD vAlign=center align=middle>4772</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD><TD vAlign=center align=middle>4838</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>3500</TD><TD vAlign=center align=middle>3599</TD><TD vAlign=center align=middle>3519</TD><TD vAlign=center align=middle>4460</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>3780</TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>3735</TD><TD vAlign=center align=middle>3685</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3772</TD><TD vAlign=center align=middle>3999</TD><TD vAlign=center align=middle>3609</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3787</TD><TD vAlign=center align=middle>3670</TD><TD vAlign=center align=middle>3770</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle>3704</TD><TD vAlign=center align=middle>3619</TD><TD vAlign=center align=middle>3522</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3686</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>3406</TD><TD vAlign=center align=middle>3197</TD><TD vAlign=center align=middle>3467</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زيست شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>3775</TD><TD vAlign=center align=middle>3650</TD><TD vAlign=center align=middle>3694</TD><TD vAlign=center align=middle>3674</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايذه</TD><TD vAlign=center align=middle>3644</TD><TD vAlign=center align=middle>4215</TD><TD vAlign=center align=middle>4918</TD><TD vAlign=center align=middle>4919</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3665</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>4687</TD><TD vAlign=center align=middle>4887</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle>3664</TD><TD vAlign=center align=middle>3793</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>ني ريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3939</TD><TD vAlign=center align=middle>3575</TD><TD vAlign=center align=middle>3795</TD><TD vAlign=center align=middle>3721</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle>3612</TD><TD vAlign=center align=middle>3627</TD><TD vAlign=center align=middle>3793</TD><TD vAlign=center align=middle>3791</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #8  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3626</TD><TD vAlign=center align=middle>3648</TD><TD vAlign=center align=middle>4195</TD><TD vAlign=center align=middle>5239</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3933</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري زيست شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4593</TD><TD vAlign=center align=middle>5028</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3660</TD><TD vAlign=center align=middle>3564</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>4532</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>3843</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3760</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle>3922</TD><TD vAlign=center align=middle>3990</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle>4592</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمسار</TD><TD vAlign=center align=middle>3826</TD><TD vAlign=center align=middle>3587</TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD><TD vAlign=center align=middle>3691</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>3731</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4336</TD><TD vAlign=center align=middle>4582</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4087</TD><TD vAlign=center align=middle>4459</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>3847</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4366</TD><TD vAlign=center align=middle>5022</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD><TD vAlign=center align=middle>4325</TD><TD vAlign=center align=middle>4723</TD><TD vAlign=center align=middle>4739</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز ملارد</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3540</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3630</TD><TD vAlign=center align=middle>3058</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle>3661</TD><TD vAlign=center align=middle>3857</TD><TD vAlign=center align=middle>3679</TD><TD vAlign=center align=middle>4558</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>3906</TD><TD vAlign=center align=middle>3653</TD><TD vAlign=center align=middle>3616</TD><TD vAlign=center align=middle>3702</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي مواد غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه</TD><TD vAlign=center align=middle>3714</TD><TD vAlign=center align=middle>3143</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3098</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>3706</TD><TD vAlign=center align=middle>3788</TD><TD vAlign=center align=middle>3864</TD><TD vAlign=center align=middle>3874</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle>3884</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4245</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>گلپايگان</TD><TD vAlign=center align=middle>3829</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3893</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3794</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3892</TD><TD vAlign=center align=middle>4631</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>3905</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3723</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3849</TD><TD vAlign=center align=middle>3839</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>3650</TD><TD vAlign=center align=middle>3935</TD><TD vAlign=center align=middle>4565</TD><TD vAlign=center align=middle>4376</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle>3538</TD><TD vAlign=center align=middle>3990</TD><TD vAlign=center align=middle>4215</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3565</TD><TD vAlign=center align=middle>3807</TD><TD vAlign=center align=middle>3704</TD><TD vAlign=center align=middle>4674</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3880</TD><TD vAlign=center align=middle>3866</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>3788</TD><TD vAlign=center align=middle>3530</TD><TD vAlign=center align=middle>3951</TD><TD vAlign=center align=middle>4362</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3537</TD><TD vAlign=center align=middle>3544</TD><TD vAlign=center align=middle>3884</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي مواد غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>3918</TD><TD vAlign=center align=middle>4056</TD><TD vAlign=center align=middle>3082</TD><TD vAlign=center align=middle>3473</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3840</TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle>3598</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه</TD><TD vAlign=center align=middle>3624</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3819</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>4068</TD><TD vAlign=center align=middle>3780</TD><TD vAlign=center align=middle>3796</TD><TD vAlign=center align=middle>3550</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle>3720</TD><TD vAlign=center align=middle>4302</TD><TD vAlign=center align=middle>5258</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD><TD vAlign=center align=middle>3615</TD><TD vAlign=center align=middle>4110</TD><TD vAlign=center align=middle>4334</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سراب</TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD><TD vAlign=center align=middle>3729</TD><TD vAlign=center align=middle>4773</TD><TD vAlign=center align=middle>4963</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3523</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4496</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>3922</TD><TD vAlign=center align=middle>3690</TD><TD vAlign=center align=middle>4287</TD><TD vAlign=center align=middle>4571</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>3727</TD><TD vAlign=center align=middle>4249</TD><TD vAlign=center align=middle>4654</TD><TD vAlign=center align=middle>4524</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #9  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle>3666</TD><TD vAlign=center align=middle>3644</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4099</TD><TD vAlign=center align=middle>3756</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle>3812</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3559</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3584</TD><TD vAlign=center align=middle>4527</TD><TD vAlign=center align=middle>4875</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3500</TD><TD vAlign=center align=middle>3598</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3938</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4369</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>3750</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3666</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3717</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3624</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>3631</TD><TD vAlign=center align=middle>3916</TD><TD vAlign=center align=middle>4740</TD><TD vAlign=center align=middle>4766</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري شيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>4265</TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle>3774</TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4234</TD><TD vAlign=center align=middle>3842</TD><TD vAlign=center align=middle>4626</TD><TD vAlign=center align=middle>4785</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle>4847</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي چوب و کاغذ</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle>4847</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle>3795</TD><TD vAlign=center align=middle>3571</TD><TD vAlign=center align=middle>4225</TD><TD vAlign=center align=middle>4581</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>3801</TD><TD vAlign=center align=middle>3646</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>3772</TD><TD vAlign=center align=middle>2967</TD><TD vAlign=center align=middle>3987</TD><TD vAlign=center align=middle>3672</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>3772</TD><TD vAlign=center align=middle>3849</TD><TD vAlign=center align=middle>4558</TD><TD vAlign=center align=middle>5570</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>3548</TD><TD vAlign=center align=middle>3567</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle>3636</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3737</TD><TD vAlign=center align=middle>3644</TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle>4302</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3707</TD><TD vAlign=center align=middle>3793</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3696</TD><TD vAlign=center align=middle>3623</TD><TD vAlign=center align=middle>3671</TD><TD vAlign=center align=middle>3736</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD><TD vAlign=center align=middle>3868</TD><TD vAlign=center align=middle>3841</TD><TD vAlign=center align=middle>3515</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3692</TD><TD vAlign=center align=middle>3569</TD><TD vAlign=center align=middle>3537</TD><TD vAlign=center align=middle>4375</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3934</TD><TD vAlign=center align=middle>3686</TD><TD vAlign=center align=middle>3867</TD><TD vAlign=center align=middle>3640</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>3917</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4470</TD><TD vAlign=center align=middle>4606</TD><TD vAlign=center align=middle>5031</TD><TD vAlign=center align=middle>5068</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4500</TD><TD vAlign=center align=middle>4293</TD><TD vAlign=center align=middle>3863</TD><TD vAlign=center align=middle>3617</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle>3673</TD><TD vAlign=center align=middle>3779</TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD><TD vAlign=center align=middle>3797</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3682</TD><TD vAlign=center align=middle>3762</TD><TD vAlign=center align=middle>3840</TD><TD vAlign=center align=middle>3528</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>3100</TD><TD vAlign=center align=middle>3603</TD><TD vAlign=center align=middle>3653</TD><TD vAlign=center align=middle>3399</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>دامغان</TD><TD vAlign=center align=middle>3984</TD><TD vAlign=center align=middle>3931</TD><TD vAlign=center align=middle>3683</TD><TD vAlign=center align=middle>3664</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>3654</TD><TD vAlign=center align=middle>3510</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3992</TD><TD vAlign=center align=middle>3761</TD><TD vAlign=center align=middle>4863</TD><TD vAlign=center align=middle>4916</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>3581</TD><TD vAlign=center align=middle>3582</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>3642</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>صوفيان</TD><TD vAlign=center align=middle>3551</TD><TD vAlign=center align=middle>4219</TD><TD vAlign=center align=middle>5585</TD><TD vAlign=center align=middle>5572</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرانزلي</TD><TD vAlign=center align=middle>3820</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3637</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3710</TD><TD vAlign=center align=middle>3534</TD><TD vAlign=center align=middle>3712</TD><TD vAlign=center align=middle>3545</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle>3665</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3742</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #10  
قدیمی 24/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,274
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مديريت مناطق خشک و بياباني</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3854</TD><TD vAlign=center align=middle>3643</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني دامپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>3930</TD><TD vAlign=center align=middle>3416</TD><TD vAlign=center align=middle>3274</TD><TD vAlign=center align=middle>3259</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>4258</TD><TD vAlign=center align=middle>3854</TD><TD vAlign=center align=middle>3604</TD><TD vAlign=center align=middle>4235</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3892</TD><TD vAlign=center align=middle>4099</TD><TD vAlign=center align=middle>3582</TD><TD vAlign=center align=middle>3509</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي مواد غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>3762</TD><TD vAlign=center align=middle>3666</TD><TD vAlign=center align=middle>3503</TD><TD vAlign=center align=middle>3777</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم باغباني</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3817</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD><TD vAlign=center align=middle>4073</TD><TD vAlign=center align=middle>3882</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ماكو</TD><TD vAlign=center align=middle>3855</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle>4230</TD><TD vAlign=center align=middle>4691</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3926</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle>3830</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle>3814</TD><TD vAlign=center align=middle>3571</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>3804</TD><TD vAlign=center align=middle>3913</TD><TD vAlign=center align=middle>4474</TD><TD vAlign=center align=middle>4710</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>خرمشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3746</TD><TD vAlign=center align=middle>3530</TD><TD vAlign=center align=middle>4491</TD><TD vAlign=center align=middle>4689</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3749</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي عمومي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>3737</TD><TD vAlign=center align=middle>3721</TD><TD vAlign=center align=middle>3608</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>3779</TD><TD vAlign=center align=middle>3752</TD><TD vAlign=center align=middle>3831</TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>دورود</TD><TD vAlign=center align=middle>3860</TD><TD vAlign=center align=middle>3613</TD><TD vAlign=center align=middle>4161</TD><TD vAlign=center align=middle>4470</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم باغباني</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>3893</TD><TD vAlign=center align=middle>3528</TD><TD vAlign=center align=middle>3600</TD><TD vAlign=center align=middle>3725</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>زابل</TD><TD vAlign=center align=middle>3518</TD><TD vAlign=center align=middle>3526</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3847</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ماكو</TD><TD vAlign=center align=middle>4106</TD><TD vAlign=center align=middle>3725</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم جانوري</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4605</TD><TD vAlign=center align=middle>3541</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - علوم دامي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD><TD vAlign=center align=middle>3500</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>3607</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3788</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>3607</TD><TD vAlign=center align=middle>3636</TD><TD vAlign=center align=middle>3923</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>3845</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4052</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD><TD vAlign=center align=middle>3980</TD><TD vAlign=center align=middle>3518</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فضاي سبز</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD><TD vAlign=center align=middle>3573</TD><TD vAlign=center align=middle>3651</TD><TD vAlign=center align=middle>3626</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4202</TD><TD vAlign=center align=middle>3648</TD><TD vAlign=center align=middle>3647</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>3994</TD><TD vAlign=center align=middle>3938</TD><TD vAlign=center align=middle>3807</TD><TD vAlign=center align=middle>3583</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - شيلات</TD><TD vAlign=center align=middle>آزادشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3775</TD><TD vAlign=center align=middle>3508</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4050</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>3700</TD><TD vAlign=center align=middle>4199</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>رفسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>3699</TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD><TD vAlign=center align=middle>3639</TD><TD vAlign=center align=middle>3789</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>3799</TD><TD vAlign=center align=middle>4072</TD><TD vAlign=center align=middle>3591</TD><TD vAlign=center align=middle>3547</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>شيمي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>3691</TD><TD vAlign=center align=middle>4147</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3524</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - خاک شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>3548</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3595</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>3678</TD><TD vAlign=center align=middle>3508</TD><TD vAlign=center align=middle>3691</TD><TD vAlign=center align=middle>3582</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3620</TD><TD vAlign=center align=middle>3324</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زمين شناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>3767</TD><TD vAlign=center align=middle>4266</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>زيست شناسي - علوم گياهي</TD><TD vAlign=center align=middle>جيرفت</TD><TD vAlign=center align=middle>3571</TD><TD vAlign=center align=middle>3522</TD><TD vAlign=center align=middle>3744</TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3512</TD><TD vAlign=center align=middle>3875</TD><TD vAlign=center align=middle>4091</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>3577</TD><TD vAlign=center align=middle>3508</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
3 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :
پاسخ


ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 06:03 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2017 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios