تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علمی فرهنگی > كنكور و دانشگاه > تراز رشته های مختلف

تراز رشته های مختلف تراز رشته های مختلف در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 پزشکی
  #1  
قدیمی 23/02/2010
آواتار KING
KING KING آفلاین است
رئيس كل

مدال افتخار پادشاه ایرانی 

 
نام: احمد بدیعی
جنسيت: مرد
شغل: مدیر داخلی دفتر تبلیغات
محل سکونت: مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی IT
پست: 3,514
سپاس: 5,827
از این کاربر 9,479 بار در 2,193 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 15,898,482
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 پزشکی

<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>دندانپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7371</TD><TD vAlign=center align=middle>7456</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>دندانپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>دندانپزشکي تهران(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7272</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7286</TD><TD vAlign=center align=middle>7236</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7225</TD><TD vAlign=center align=middle>6940</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7131</TD><TD vAlign=center align=middle>7119</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6980</TD><TD vAlign=center align=middle>7261</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6896</TD><TD vAlign=center align=middle>6906</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6909</TD><TD vAlign=center align=middle>7194</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>داروسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم دارويي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7197</TD><TD vAlign=center align=middle>6735</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7018</TD><TD vAlign=center align=middle>7077</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7217</TD><TD vAlign=center align=middle>7019</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7008</TD><TD vAlign=center align=middle>7038</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle>5240</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>6345</TD><TD vAlign=center align=middle>5325</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6634</TD><TD vAlign=center align=middle>6869</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>رشت</TD><TD vAlign=center align=middle>5238</TD><TD vAlign=center align=middle>5218</TD><TD vAlign=center align=middle>6043</TD><TD vAlign=center align=middle>6206</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>5144</TD><TD vAlign=center align=middle>4797</TD><TD vAlign=center align=middle>6305</TD><TD vAlign=center align=middle>5782</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم تغذيه</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6433</TD><TD vAlign=center align=middle>6191</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5207</TD><TD vAlign=center align=middle>5241</TD><TD vAlign=center align=middle>6138</TD><TD vAlign=center align=middle>6096</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD><TD vAlign=center align=middle>5286</TD><TD vAlign=center align=middle>5611</TD><TD vAlign=center align=middle>5445</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD><TD vAlign=center align=middle>5205</TD><TD vAlign=center align=middle>5768</TD><TD vAlign=center align=middle>5704</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>5239</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD><TD vAlign=center align=middle>5862</TD><TD vAlign=center align=middle>5597</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5459</TD><TD vAlign=center align=middle>5052</TD><TD vAlign=center align=middle>6323</TD><TD vAlign=center align=middle>6058</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>استهبان</TD><TD vAlign=center align=middle>5206</TD><TD vAlign=center align=middle>5202</TD><TD vAlign=center align=middle>5976</TD><TD vAlign=center align=middle>5350</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>5979</TD><TD vAlign=center align=middle>5582</TD><TD vAlign=center align=middle>7174</TD><TD vAlign=center align=middle>6962</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>5230</TD><TD vAlign=center align=middle>4611</TD><TD vAlign=center align=middle>6897</TD><TD vAlign=center align=middle>6762</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4721</TD><TD vAlign=center align=middle>4631</TD><TD vAlign=center align=middle>5612</TD><TD vAlign=center align=middle>5447</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle>5265</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD><TD vAlign=center align=middle>5686</TD><TD vAlign=center align=middle>5263</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>5728</TD><TD vAlign=center align=middle>5130</TD><TD vAlign=center align=middle>7009</TD><TD vAlign=center align=middle>6797</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD><TD vAlign=center align=middle>6425</TD><TD vAlign=center align=middle>6392</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>5233</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD><TD vAlign=center align=middle>5682</TD><TD vAlign=center align=middle>5532</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>5369</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD><TD vAlign=center align=middle>7003</TD><TD vAlign=center align=middle>6767</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>5212</TD><TD vAlign=center align=middle>5206</TD><TD vAlign=center align=middle>6074</TD><TD vAlign=center align=middle>5613</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>5685</TD><TD vAlign=center align=middle>5653</TD><TD vAlign=center align=middle>6699</TD><TD vAlign=center align=middle>6630</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>5212</TD><TD vAlign=center align=middle>5252</TD><TD vAlign=center align=middle>5798</TD><TD vAlign=center align=middle>5684</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>5220</TD><TD vAlign=center align=middle>5228</TD><TD vAlign=center align=middle>5613</TD><TD vAlign=center align=middle>5422</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>5349</TD><TD vAlign=center align=middle>4903</TD><TD vAlign=center align=middle>6148</TD><TD vAlign=center align=middle>5727</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني بهداشت دهان</TD><TD vAlign=center align=middle>دندانپزشکي تهران</TD><TD vAlign=center align=middle>3746</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5522</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>5221</TD><TD vAlign=center align=middle>5234</TD><TD vAlign=center align=middle>5421</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4617</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>5809</TD><TD vAlign=center align=middle>5763</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>6290</TD><TD vAlign=center align=middle>6211</TD></TR></TBODY></TABLE>
__________________
The KING of Forum
پاسخ با نقل قول
6 کاربر زیر بخاطر پست مفید از KING سپاسگزاری کرده اند :

5 تاپیک آخر توسط KING
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
زلزله ۳٫۹ ریشتری امروز شنبه مشهد را لرزاند اخبار شهر ها و استان ها KING 0 1975 23/08/2014 11:30
Galaxy S5 Prime گواهی بلوتوث دریافت کرد سامسونگ (Samsung) KING 0 2213 17/05/2014 08:41
درایو حالت جامد xp941 سامسونگ با درگاه m.2 عرضه شد اخبار دنیای IT KING 0 2476 17/05/2014 08:34
پرچمدار مادربردهای گیمینگ z97 شرکت msi معرفی شد اخبار دنیای IT KING 0 2147 17/05/2014 08:32


  #2  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 18,420
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5667</TD><TD vAlign=center align=middle>5536</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>5221</TD><TD vAlign=center align=middle>5214</TD><TD vAlign=center align=middle>6108</TD><TD vAlign=center align=middle>5590</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5755</TD><TD vAlign=center align=middle>5688</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>5496</TD><TD vAlign=center align=middle>4445</TD><TD vAlign=center align=middle>6997</TD><TD vAlign=center align=middle>6447</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>5367</TD><TD vAlign=center align=middle>5149</TD><TD vAlign=center align=middle>6851</TD><TD vAlign=center align=middle>6583</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>5216</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD><TD vAlign=center align=middle>5734</TD><TD vAlign=center align=middle>5706</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4614</TD><TD vAlign=center align=middle>4627</TD><TD vAlign=center align=middle>5385</TD><TD vAlign=center align=middle>5080</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5799</TD><TD vAlign=center align=middle>5720</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>5202</TD><TD vAlign=center align=middle>5211</TD><TD vAlign=center align=middle>6111</TD><TD vAlign=center align=middle>5573</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>5225</TD><TD vAlign=center align=middle>5293</TD><TD vAlign=center align=middle>5478</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>5272</TD><TD vAlign=center align=middle>4663</TD><TD vAlign=center align=middle>6572</TD><TD vAlign=center align=middle>6215</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD><TD vAlign=center align=middle>5267</TD><TD vAlign=center align=middle>5269</TD><TD vAlign=center align=middle>5293</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>5002</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>6186</TD><TD vAlign=center align=middle>5627</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>جهرم</TD><TD vAlign=center align=middle>5383</TD><TD vAlign=center align=middle>4824</TD><TD vAlign=center align=middle>6547</TD><TD vAlign=center align=middle>6241</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>5229</TD><TD vAlign=center align=middle>5208</TD><TD vAlign=center align=middle>5291</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>4609</TD><TD vAlign=center align=middle>4652</TD><TD vAlign=center align=middle>6522</TD><TD vAlign=center align=middle>6378</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>5396</TD><TD vAlign=center align=middle>5345</TD><TD vAlign=center align=middle>6527</TD><TD vAlign=center align=middle>6409</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>5358</TD><TD vAlign=center align=middle>5222</TD><TD vAlign=center align=middle>6160</TD><TD vAlign=center align=middle>5972</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>5250</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD><TD vAlign=center align=middle>5445</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>ارسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4605</TD><TD vAlign=center align=middle>4611</TD><TD vAlign=center align=middle>5939</TD><TD vAlign=center align=middle>5427</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>سمنان</TD><TD vAlign=center align=middle>5247</TD><TD vAlign=center align=middle>5218</TD><TD vAlign=center align=middle>5214</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر بابك </TD><TD vAlign=center align=middle>5207</TD><TD vAlign=center align=middle>5230</TD><TD vAlign=center align=middle>5215</TD><TD vAlign=center align=middle>5212</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>5224</TD><TD vAlign=center align=middle>5240</TD><TD vAlign=center align=middle>5205</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>زاهدان</TD><TD vAlign=center align=middle>4857</TD><TD vAlign=center align=middle>4419</TD><TD vAlign=center align=middle>6112</TD><TD vAlign=center align=middle>5701</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>استهبان</TD><TD vAlign=center align=middle>5002</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>6434</TD><TD vAlign=center align=middle>6052</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » </TD><TD vAlign=center align=middle>5207</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD><TD vAlign=center align=middle>6972</TD><TD vAlign=center align=middle>6881</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>5402</TD><TD vAlign=center align=middle>5203</TD><TD vAlign=center align=middle>6978</TD><TD vAlign=center align=middle>6960</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>گناباد</TD><TD vAlign=center align=middle>-1</TD><TD vAlign=center align=middle>5332</TD><TD vAlign=center align=middle>5221</TD><TD vAlign=center align=middle>5239</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>5374</TD><TD vAlign=center align=middle>5209</TD><TD vAlign=center align=middle>6297</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>5514</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD><TD vAlign=center align=middle>6900</TD><TD vAlign=center align=middle>6634</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle>5211</TD><TD vAlign=center align=middle>5201</TD><TD vAlign=center align=middle>5502</TD><TD vAlign=center align=middle>5235</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>5215</TD><TD vAlign=center align=middle>4540</TD><TD vAlign=center align=middle>6543</TD><TD vAlign=center align=middle>6320</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>4893</TD><TD vAlign=center align=middle>3524</TD><TD vAlign=center align=middle>6787</TD><TD vAlign=center align=middle>6485</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني بهداشت حرفه اي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>3704</TD><TD vAlign=center align=middle>3557</TD><TD vAlign=center align=middle>5497</TD><TD vAlign=center align=middle>5186</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>5261</TD><TD vAlign=center align=middle>5247</TD><TD vAlign=center align=middle>5203</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>5158</TD><TD vAlign=center align=middle>4635</TD><TD vAlign=center align=middle>6753</TD><TD vAlign=center align=middle>6916</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>5234</TD><TD vAlign=center align=middle>4663</TD><TD vAlign=center align=middle>6220</TD><TD vAlign=center align=middle>6041</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>5221</TD><TD vAlign=center align=middle>5202</TD><TD vAlign=center align=middle>5438</TD><TD vAlign=center align=middle>5231</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>5231</TD><TD vAlign=center align=middle>4784</TD><TD vAlign=center align=middle>7026</TD><TD vAlign=center align=middle>6700</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>4668</TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD><TD vAlign=center align=middle>6738</TD><TD vAlign=center align=middle>6344</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
3 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #3  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 18,420
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>4609</TD><TD vAlign=center align=middle>6193</TD><TD vAlign=center align=middle>5548</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>4615</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>5148</TD><TD vAlign=center align=middle>5051</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>تنكابن</TD><TD vAlign=center align=middle>4635</TD><TD vAlign=center align=middle>4618</TD><TD vAlign=center align=middle>5396</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>4602</TD><TD vAlign=center align=middle>6236</TD><TD vAlign=center align=middle>6097</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>هوشبري</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>5566</TD><TD vAlign=center align=middle>4869</TD><TD vAlign=center align=middle>6891</TD><TD vAlign=center align=middle>6771</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>4628</TD><TD vAlign=center align=middle>4612</TD><TD vAlign=center align=middle>5677</TD><TD vAlign=center align=middle>4973</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>5212</TD><TD vAlign=center align=middle>5266</TD><TD vAlign=center align=middle>5202</TD><TD vAlign=center align=middle>5214</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5443</TD><TD vAlign=center align=middle>5339</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>اتاق عمل</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>5418</TD><TD vAlign=center align=middle>4657</TD><TD vAlign=center align=middle>7113</TD><TD vAlign=center align=middle>6781</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4600</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>5161</TD><TD vAlign=center align=middle>4972</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>4614</TD><TD vAlign=center align=middle>4611</TD><TD vAlign=center align=middle>5423</TD><TD vAlign=center align=middle>4780</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>4956</TD><TD vAlign=center align=middle>4605</TD><TD vAlign=center align=middle>5724</TD><TD vAlign=center align=middle>5699</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle>5048</TD><TD vAlign=center align=middle>4138</TD><TD vAlign=center align=middle>6871</TD><TD vAlign=center align=middle>6447</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>خلخال</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5286</TD><TD vAlign=center align=middle>5205</TD><TD vAlign=center align=middle>5221</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4970</TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD><TD vAlign=center align=middle>6839</TD><TD vAlign=center align=middle>6474</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>5069</TD><TD vAlign=center align=middle>4834</TD><TD vAlign=center align=middle>6843</TD><TD vAlign=center align=middle>6542</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4707</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>5572</TD><TD vAlign=center align=middle>5306</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مامائي</TD><TD vAlign=center align=middle>آستارا</TD><TD vAlign=center align=middle>5249</TD><TD vAlign=center align=middle>5335</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>5205</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4622</TD><TD vAlign=center align=middle>4606</TD><TD vAlign=center align=middle>6237</TD><TD vAlign=center align=middle>5982</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>فردوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4602</TD><TD vAlign=center align=middle>4739</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>4668</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4785</TD><TD vAlign=center align=middle>4607</TD><TD vAlign=center align=middle>6730</TD><TD vAlign=center align=middle>6536</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>5106</TD><TD vAlign=center align=middle>4915</TD><TD vAlign=center align=middle>5950</TD><TD vAlign=center align=middle>5609</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>علوم آزمايشگاهي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle>4457</TD><TD vAlign=center align=middle>3574</TD><TD vAlign=center align=middle>6576</TD><TD vAlign=center align=middle>6470</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4935</TD><TD vAlign=center align=middle>4604</TD><TD vAlign=center align=middle>6089</TD><TD vAlign=center align=middle>5521</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>هوشبري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>5866</TD><TD vAlign=center align=middle>5294</TD><TD vAlign=center align=middle>7134</TD><TD vAlign=center align=middle>6852</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني بهداشت محيط</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>3624</TD><TD vAlign=center align=middle>3569</TD><TD vAlign=center align=middle>5173</TD><TD vAlign=center align=middle>4954</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>داراب</TD><TD vAlign=center align=middle>4623</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD><TD vAlign=center align=middle>5319</TD><TD vAlign=center align=middle>4693</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4952</TD><TD vAlign=center align=middle>4624</TD><TD vAlign=center align=middle>5953</TD><TD vAlign=center align=middle>5435</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4627</TD><TD vAlign=center align=middle>4603</TD><TD vAlign=center align=middle>5106</TD><TD vAlign=center align=middle>4988</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle>4957</TD><TD vAlign=center align=middle>4621</TD><TD vAlign=center align=middle>6572</TD><TD vAlign=center align=middle>5360</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني بهداشت خانواده</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران پزشكي</TD><TD vAlign=center align=middle>3663</TD><TD vAlign=center align=middle>3610</TD><TD vAlign=center align=middle>4933</TD><TD vAlign=center align=middle>4903</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4807</TD><TD vAlign=center align=middle>4628</TD><TD vAlign=center align=middle>6447</TD><TD vAlign=center align=middle>6257</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني پروتزدندان</TD><TD vAlign=center align=middle>دندانپزشکي تهران</TD><TD vAlign=center align=middle>5556</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني بهداشت محيط</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>3684</TD><TD vAlign=center align=middle>4209</TD><TD vAlign=center align=middle>3781</TD><TD vAlign=center align=middle>3515</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>مددكاري اجتماعي</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4723</TD><TD vAlign=center align=middle>4784</TD><TD vAlign=center align=middle>4816</TD><TD vAlign=center align=middle>5160</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4608</TD><TD vAlign=center align=middle>4615</TD><TD vAlign=center align=middle>4968</TD><TD vAlign=center align=middle>4690</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>4656</TD><TD vAlign=center align=middle>4615</TD><TD vAlign=center align=middle>4925</TD><TD vAlign=center align=middle>4601</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4615</TD><TD vAlign=center align=middle>4620</TD><TD vAlign=center align=middle>5671</TD><TD vAlign=center align=middle>5493</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>4955</TD><TD vAlign=center align=middle>4619</TD><TD vAlign=center align=middle>6098</TD><TD vAlign=center align=middle>5606</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>پرستاري</TD><TD vAlign=center align=middle>علي آباد كتول </TD><TD vAlign=center align=middle>4789</TD><TD vAlign=center align=middle>4600</TD><TD vAlign=center align=middle>5698</TD><TD vAlign=center align=middle>5172</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
3 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #4  
قدیمی 26/07/2010
آواتار تغذیه
تغذیه تغذیه آفلاین است
تازه وارد
 

نام: ......................
جنسيت: زن
شغل: دانشجو
محل سکونت: سرزمین خیال
مدرک تحصيلی: مهندسی صنایع
پست: 15
سپاس: 49
از این کاربر 43 بار در 25 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 0
باسلام
باسپاس از تاپیک خوبتون ممنون میشم اگه بگید برای تراز 6400 باید درصدامون حدودا چند باشه واسه رشته تقذیه میخوام دانشگاه ازاد.
واینکه پارسال اخرین رتبه ذخیرهها در رشته تغذیه چند بوده؟
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از تغذیه سپاسگزاری کرده اند :

  #5  
قدیمی 26/07/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 18,420
سلام خواهش می کنم.

در رابطه با میزان درصدها نمیشه زیاد روش فکر کرد چون هر سال بسته به میزان کیفیت علمی شرکت کنندگان با یک درصد خاص میزان ترازها بالا پایین بره شاید با میانگین درصد 60 یکسال تراز بشه 6500 شاید در سال دیگه بشه 6000 برای همین روی درصدا زیاد حساب باز نکنید ولی اگر میخواین حدودی بهتون بگم در درس های عمومی دو درس روی 70 درصد و پایین ترین درصد درس عمومی روی 40 تا 50

و در قسمت تخصصی درصد زیست روی 90 و شیمی روی 70 و ریاضی و فیزیک روی 20 قطعا تراز با میانه 6500 دارید. (بازم اینا حدودی و با توجه به اطلاعات سال های قبل هست و قطعی نیست) شاید ترازتون با این درصدا بیشتر شایدم کمتر بشه.

در رابطه با ذخیره اگر منظورتون تکمیل ظرفیت هست باید بگم که اصلا روش حساب نکنید چون احتمالش 1 درصد هست که تکمیل ظرفیتی اعلام بشه اونم برای همچی رشته ای.

موفق باشید
پاسخ با نقل قول

درصدهای اخرین نفر پزشکی دانشگاه ازادشاهرود سال 88
  #6  
قدیمی 03/08/2010
آواتار پرنسس
پرنسس پرنسس آفلاین است
تازه وارد
 

جنسيت: زن
پست: 3
سپاس: 4
از این کاربر 3 بار در 4 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 0
Exclamation درصدهای اخرین نفر پزشکی دانشگاه ازادشاهرود سال 88

سلام.اگه میشه لطف کنید ودرصدهای اخرین نفر پذیرفته شده درپزشکی دانشگاه ازادشاهرود درسال 88 و87 و86 روبنویسین.چون امسال زیست دانشگاه ازاد نسبت به سال هایه قبل سخت تر شده بود.وسال هایه قبل باید حتما یه 100 دراختصاصی ها مخصوصا در زیست داشته بودی....فکرمی کنید باید حداقل چه درصدهایی رو واسه قبولی داشته باشی.خواهش می کنم حتما حتما جوابم رو بدین ومن رو ازنگرانی دربیارین.جایی هست که بتونیم دفترچه سوالات دانشگاه ازاد دررشته پزشکی امسال روبخریم؟......یه دنیا ممنون ازلطفتون.
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از پرنسس سپاسگزاری کرده اند :

  #7  
قدیمی 04/08/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 18,420
نقل قول:
نوشته اصلی به وسیله پرنسس نمایش پست
سلام.اگه میشه لطف کنید ودرصدهای اخرین نفر پذیرفته شده درپزشکی دانشگاه ازادشاهرود درسال 88 و87 و86 روبنویسین.چون امسال زیست دانشگاه ازاد نسبت به سال هایه قبل سخت تر شده بود.وسال هایه قبل باید حتما یه 100 دراختصاصی ها مخصوصا در زیست داشته بودی....فکرمی کنید باید حداقل چه درصدهایی رو واسه قبولی داشته باشی.خواهش می کنم حتما حتما جوابم رو بدین ومن رو ازنگرانی دربیارین.جایی هست که بتونیم دفترچه سوالات دانشگاه ازاد دررشته پزشکی امسال روبخریم؟......یه دنیا ممنون ازلطفتون.
سلام

در رابطه با درصدها خودتونم اشاره کردید که درس ها تفاوت در سختی و آسانی داشتند برای همین درصدها خیلی تفاوت با هم خواهند داشت.

برای پزشکی ها تراز روی 7000 نیاز دارید که حتما باید درساتون با میانگین 80 درصد باشد تا به همچین ترازی برسید مخصوصا درسای زیست ، دینی و ادبیات حدودای 90 درصد باشه. بازم میگم روی اعداد نمیشه زیاد فکر کرد هر سال تغییرات توی تراز و درصدها هست.

در رابطه با تهیه دفترچه هم فقط می تونید از وبلاگ افرانت اگر ارسال کنند تهیه کنید.

(فقط كاربران عضو مجاز به دیدن لینک ها هستند)
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

تشکر مخصوص اقای نایب رئیس
  #8  
قدیمی 04/08/2010
آواتار پرنسس
پرنسس پرنسس آفلاین است
تازه وارد
 

جنسيت: زن
پست: 3
سپاس: 4
از این کاربر 3 بار در 4 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 0
Exclamation تشکر مخصوص اقای نایب رئیس

نقل قول:
نوشته اصلی به وسیله exir نمایش پست
سلام

در رابطه با درصدها خودتونم اشاره کردید که درس ها تفاوت در سختی و آسانی داشتند برای همین درصدها خیلی تفاوت با هم خواهند داشت.

برای پزشکی ها تراز روی 7000 نیاز دارید که حتما باید درساتون با میانگین 80 درصد باشد تا به همچین ترازی برسید مخصوصا درسای زیست ، دینی و ادبیات حدودای 90 درصد باشه. بازم میگم روی اعداد نمیشه زیاد فکر کرد هر سال تغییرات توی تراز و درصدها هست.

در رابطه با تهیه دفترچه هم فقط می تونید از وبلاگ افرانت اگر ارسال کنند تهیه کنید.

(فقط كاربران عضو مجاز به دیدن لینک ها هستند)
سلام.ممنون از راهنماییتون.سایتی هم که معرفی کردین رفتم.اما هنوز سوالات وکلید رشته پزشکی رو نذاشته بودن.فقط نوشته بود که می تونیم سوالات وکلیدشون رو ازطریق اینترنت بخریم.اما من نمی دونم اگه ازطریق اینترنت بخرم سوالات کی به دستم میرسه وباید واسه خرید اینترنتی چی کار کنم؟...........دیگه این که اگه لطف کنین ومثه ترازهایه اخرین فرد قبول درسال هایه 88 و87 درتالار گذاشتین.نمونه کارنامه هایه افرادی که درسال هایه قبل پزشکی دانشگاه ازاد درشهرهایه مختلف قبول شدن رو دراین تالار بذارین.نه تنها به من بلکه به همه داوطلبان کنکور دانشگاه ازاد کمک بزرگی کردین.............بازم تشکر ازراهنمایی ولطفتون.
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از پرنسس سپاسگزاری کرده اند :

یه چیز جالب!!!
  #9  
قدیمی 08/08/2010
آواتار Vetsina61
Vetsina61 Vetsina61 آفلاین است
تازه وارد
 

نام: سینا اکبرنیا
جنسيت: مرد
شغل: دامپزشک
محل سکونت: مشهد
مدرک تحصيلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی
پست: 3
سپاس: 2
از این کاربر 6 بار در 3 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 0
Exclamation یه چیز جالب!!!

به این کارنامه و درصد هاش نگاه کنین...
این کارنامه مربوط به کسیه که تو دانشگاه سراسری رتبه 216 آورده الان هم داره دندانپزشکی مشهد میخونه ولی همینطور که ملاحظه میکنید تو آزاد نتونسته پزشکی مشهد قبول بشه
خیلی ها فکر میکنن که قبول شدن تو این رشته ها (دندانپزشکی و پزشکی) تو آزاد راحت تره ولی به درصد ها نگاه کنین میبینین که با اینکه کارنامه قابل قبولی داره ولی باز هم قبول نشده!!!این کارنامه مربوط میشه به آزمون پزشکی دانشگاه آزاد سال 88 .
متاسفانه امسال هم مثل پارسال و سالهای قبل سوالای دانشگاه آزاد آسون بود میگم متاسفانه آسون بود چون تو شرایطی که اکثر داوطلبای حرفه ای (با سیاهی لشکر ها و آدمای باری به هر جهت که فقط میان کیک و ساندیس سر جلسه میخورن کاری ندارم اونا که تکلیفشون روشنه...) به دلیل آسونی سوالا درصد های بالایی میزنن کسی که بخواد تو این رشته ها تو حتی تو دانشگاه آزاد هم قبول بشه باید چند تا اختصاصی حدودا 100 بزنه که خودتون هم میدونین که خلاصه تو هر مجموعه سوال هر چند آسون هم ممکنه داوطلبای قوی هم یکی دو اشتباه داشته باشن
مثلا من امسال دندانپزشکی خوراسگان اصفهان رو به عنوان رشته اول انتخاب کردم ، انتخاب دومم هم دندانپزشکی شیراز بود .
شیمی رو 96 زدم
فیزیک رو 70 زدم
ریاضی رو 35 زدم
زیست رو بالای 96 زدم تو عمومی هام هم درصد هام خوب بود ولی فکر نمیکنم قبول بشم
آخه هم تعداد متقاضی زیاد بود هم سوالا آسون بود...
تازه نمره آخرین فرد قبولی در این رشته پارسال 7371 بوده ...
البته امسال زمان آزمون پزشکی خیلی کم بود امتحان ساعت 8 صبح شروع شد و ساعت 10:40 دقیقه تموم شد وگرنه به راحتی میشد فیزیک و ریاضی رو هم بالا زد.
تو آزمون سراسری هم رتبه 1668 آوردم که با این رتبه پزشکی میشه قبول شد ولی دندونپزشکی عمراً.
البته من با کمال پررویی 10 تا از دندونپزشکی های شهر های مختلف رو انتخاب کردم .

در هر حال اگه امسال قبول نشم واسه سال بعد دوباره میخونم این رشته ارزش دوباره ، سه باره و ... خوندنو رو داره. اصلا ارزش قبولی تو این رشته ها و متفاوت بودنشون هم به لحاظ سختی در قبولی هم به لحاظ آینده شغلی هم به لحاظ دیدی که عموم مردم به این رشته ها دارن و احساس نیاز به این رشته ها رو با تمام پوست و گوشت و استخون لمس کردن، با رشته های آب دوغ خیاری که خیلی ها دارن مثلا توش تحصیل میکننو لیسانس فوق لیسانس Ph.D میگیرنو از سر ناچاری ، آخرش باید برن تو یه ده کوره ای به عنوان استاد درس بدنو بیرون از محیط دانشگاه کسی واسشون تره هم خرد نکنه، تو همینه!!!

آخرین ویرایش 08/08/2010 توسط : Vetsina61 در ساعت 09:49
پاسخ با نقل قول
3 کاربر زیر بخاطر پست مفید از Vetsina61 سپاسگزاری کرده اند :

  #10  
قدیمی 08/08/2010
آواتار پرنسس
پرنسس پرنسس آفلاین است
تازه وارد
 

جنسيت: زن
پست: 3
سپاس: 4
از این کاربر 3 بار در 4 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 0
Exclamation

نقل قول:
نوشته اصلی به وسیله vetsina61 نمایش پست
به این کارنامه و درصد هاش نگاه کنین...
این کارنامه مربوط به کسیه که تو دانشگاه سراسری رتبه 216 آورده الان هم داره دندانپزشکی مشهد میخونه ولی همینطور که ملاحظه میکنید تو آزاد نتونسته پزشکی مشهد قبول بشه
خیلی ها فکر میکنن که قبول شدن تو این رشته ها (دندانپزشکی و پزشکی) تو آزاد راحت تره ولی به درصد ها نگاه کنین میبینین که با اینکه کارنامه قابل قبولی داره ولی باز هم قبول نشده!!!این کارنامه مربوط میشه به آزمون پزشکی دانشگاه آزاد سال 88 .
متاسفانه امسال هم مثل پارسال و سالهای قبل سوالای دانشگاه آزاد آسون بود میگم متاسفانه آسون بود چون تو شرایطی که اکثر داوطلبای حرفه ای (با سیاهی لشکر ها و آدمای باری به هر جهت که فقط میان کیک و ساندیس سر جلسه میخورن کاری ندارم اونا که تکلیفشون روشنه...) به دلیل آسونی سوالا درصد های بالایی میزنن کسی که بخواد تو این رشته ها تو حتی تو دانشگاه آزاد هم قبول بشه باید چند تا اختصاصی حدودا 100 بزنه که خودتون هم میدونین که خلاصه تو هر مجموعه سوال هر چند آسون هم ممکنه داوطلبای قوی هم یکی دو اشتباه داشته باشن
مثلا من امسال دندانپزشکی خوراسگان اصفهان رو به عنوان رشته اول انتخاب کردم ، انتخاب دومم هم دندانپزشکی شیراز بود .
شیمی رو 96 زدم
فیزیک رو 70 زدم
ریاضی رو 35 زدم
زیست رو بالای 96 زدم تو عمومی هام هم درصد هام خوب بود ولی فکر نمیکنم قبول بشم
آخه هم تعداد متقاضی زیاد بود هم سوالا آسون بود...
تازه نمره آخرین فرد قبولی در این رشته پارسال 7371 بوده ...
البته امسال زمان آزمون پزشکی خیلی کم بود امتحان ساعت 8 صبح شروع شد و ساعت 10:40 دقیقه تموم شد وگرنه به راحتی میشد فیزیک و ریاضی رو هم بالا زد.
تو آزمون سراسری هم رتبه 1668 آوردم که با این رتبه پزشکی میشه قبول شد ولی دندونپزشکی عمراً.
البته من با کمال پررویی 10 تا از دندونپزشکی های شهر های مختلف رو انتخاب کردم .

در هر حال اگه امسال قبول نشم واسه سال بعد دوباره میخونم این رشته ارزش دوباره ، سه باره و ... خوندنو رو داره. اصلا ارزش قبولی تو این رشته ها و متفاوت بودنشون هم به لحاظ سختی در قبولی هم به لحاظ آینده شغلی هم به لحاظ دیدی که عموم مردم به این رشته ها دارن و احساس نیاز به این رشته ها رو با تمام پوست و گوشت و استخون لمس کردن، با رشته های آب دوغ خیاری که خیلی ها دارن مثلا توش تحصیل میکننو لیسانس فوق لیسانس ph.d میگیرنو از سر ناچاری ، آخرش باید برن تو یه ده کوره ای به عنوان استاد درس بدنو بیرون از محیط دانشگاه کسی واسشون تره هم خرد نکنه، تو همینه!!!
سلام.می خواستم راجع به این کارنامه ای که گذاشتین بگم که ........اره......دقیقا بدیه دانشگاه ازاد همینه.........تا پارسال که درس زیست رو اسون سوال می دادن ودقیقا خط کتاب بودباید حتما حتما یا از زیست یا ازشیمی یه 100 می داشتی.........من هم پارسال حدود درصدام مثه همین کارنامه ای که گذاشتین بود اما در زیستم نمی دونم ازکجا یه سوال رو اشتباه زدم ودرصدم اومد2/96 وقبول نشدم.........اما دقیقا کارنامه کسی جلویه من هست که با درصدهایه:زیست 100-شیمی 4/81-فیزیک 65-ریاضی 4/28-ادبیات96-دینی 7/86-زبان68-عربی4/53 ترازش شد7191از6980 ورتبه 159از249 وپزشکیه دانشگاه ازادمشهد قبول شد........درحالی که اگه درصداش رو باکارنامه ای که گذاشتین مقایسه کنین شاید درخیلی از درس ها حتی درصداش کمتره... فقط زیست 100........امسال هم من مطمئنم بازم یه عده زیست وشیمیه 100 رو دارن وشانس قبولی با اون هاست........شمایی که داری الان این نوشته رو می خونی .........ایا سوالات رو از جایی تصیح کردی؟ وتونستی پاسخنامه سوالات پزشکیه دانشگاه ازاد امسال رو تهیه کنی؟.........دیگه این که اون مساله ژنتیک که بیماری مامان وباباهه رو داده بود چه کسری در اوردی؟...........سوال خودتنظیمیه مثبت رو چی زدی؟
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از پرنسس سپاسگزاری کرده اند :
پاسخ


ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 05:30 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2017 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios