تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علمی فرهنگی > كنكور و دانشگاه > تراز رشته های مختلف

تراز رشته های مختلف تراز رشته های مختلف در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

  #21  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD><TD vAlign=center align=middle>4122</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4120</TD><TD vAlign=center align=middle>4152</TD><TD vAlign=center align=middle>4151</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>لنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4156</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>4195</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle>5044</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4126</TD><TD vAlign=center align=middle>4296</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>3503</TD><TD vAlign=center align=middle>3376</TD><TD vAlign=center align=middle>2263</TD><TD vAlign=center align=middle>3580</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4056</TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروز آباد </TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle>4024</TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD><TD vAlign=center align=middle>4144</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>علي آباد كتول </TD><TD vAlign=center align=middle>4170</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>خمين</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4030</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5321</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD><TD vAlign=center align=middle>4100</TD><TD vAlign=center align=middle>4274</TD><TD vAlign=center align=middle>4057</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>خورموج</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle>3134</TD><TD vAlign=center align=middle>3825</TD><TD vAlign=center align=middle>3059</TD><TD vAlign=center align=middle>3426</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4127</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بم</TD><TD vAlign=center align=middle>4083</TD><TD vAlign=center align=middle>4003</TD><TD vAlign=center align=middle>5443</TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4221</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle>4025</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان -مرکز خنج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4006</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4065</TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4079</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4337</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان</TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle>4362</TD><TD vAlign=center align=middle>4124</TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle>4062</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3790</TD><TD vAlign=center align=middle>3474</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3076</TD><TD vAlign=center align=middle>3287</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>استهبان</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD><TD vAlign=center align=middle>4070</TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle>4199</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4156</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>4150</TD><TD vAlign=center align=middle>4106</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3652</TD><TD vAlign=center align=middle>3355</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD><TD vAlign=center align=middle>4215</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معلم فني صنايع شيميايي</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3338</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle>4080</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4057</TD><TD vAlign=center align=middle>4024</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ارسنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle>4006</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>نوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4100</TD><TD vAlign=center align=middle>4025</TD><TD vAlign=center align=middle>4280</TD><TD vAlign=center align=middle>4503</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4075</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4098</TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4180</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4440</TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD><TD vAlign=center align=middle>4069</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3371</TD><TD vAlign=center align=middle>3079</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4239</TD><TD vAlign=center align=middle>4075</TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle>4298</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2938</TD><TD vAlign=center align=middle>3061</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #22  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3968</TD><TD vAlign=center align=middle>3688</TD><TD vAlign=center align=middle>3118</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ساختمان هاي بتني</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3449</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - حالت جامد</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4762</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4260</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - اتمي</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4258</TD><TD vAlign=center align=middle>4304</TD><TD vAlign=center align=middle>4128</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3953</TD><TD vAlign=center align=middle>3566</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>سلماس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5047</TD><TD vAlign=center align=middle>4459</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>سلماس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4410</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3855</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4860</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4409</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3261</TD><TD vAlign=center align=middle>3321</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4466</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>هشترود</TD><TD vAlign=center align=middle>4118</TD><TD vAlign=center align=middle>4030</TD><TD vAlign=center align=middle>4195</TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3540</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3793</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>هريس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4141</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني نقشه برداري (ژئودزي)</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3438</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>جلفا</TD><TD vAlign=center align=middle>4205</TD><TD vAlign=center align=middle>4126</TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle>4173</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>جلفا</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4065</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>4027</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>خامنه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5324</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>سراب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle>4524</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4170</TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4167</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4779</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>كليبر</TD><TD vAlign=center align=middle>4290</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3711</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3778</TD><TD vAlign=center align=middle>3589</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر-مرکز تسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4418</TD><TD vAlign=center align=middle>4076</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4086</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر-مرکز تسوج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4279</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>صوفيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4136</TD><TD vAlign=center align=middle>4100</TD><TD vAlign=center align=middle>4108</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD><TD vAlign=center align=middle>4208</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4084</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4124</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - خاک</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4147</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD><TD vAlign=center align=middle>4048</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » -مرکز زواره</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4647</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » -مرکز هرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3399</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دولت آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3831</TD><TD vAlign=center align=middle>3323</TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - الکترونيک و ابزار دقيق</TD><TD vAlign=center align=middle>دولت آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3726</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5760</TD><TD vAlign=center align=middle>5661</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #23  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر مجلسي </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4080</TD><TD vAlign=center align=middle>4306</TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر مجلسي </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>فلاورجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3871</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3912</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان-مرکز بادرود</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3496</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3906</TD><TD vAlign=center align=middle>3467</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4061</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4587</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4169</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>پارس آباد مغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4054</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>خلخال</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4058</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>خلخال</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4461</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي سخت افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3045</TD><TD vAlign=center align=middle>3537</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>اردستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3414</TD><TD vAlign=center align=middle>3258</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>مشكين شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3575</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4148</TD><TD vAlign=center align=middle>4145</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4209</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5281</TD><TD vAlign=center align=middle>5194</TD><TD vAlign=center align=middle>6326</TD><TD vAlign=center align=middle>5979</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي عمران - سد و شبکه</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3459</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ساختمان هاي بتني</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3199</TD><TD vAlign=center align=middle>3105</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - حالت جامد</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4690</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - هواشناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4241</TD><TD vAlign=center align=middle>4507</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - حالت جامد</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4087</TD><TD vAlign=center align=middle>4261</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD><TD vAlign=center align=middle>4361</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4252</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle>4122</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4472</TD><TD vAlign=center align=middle>4283</TD><TD vAlign=center align=middle>4717</TD><TD vAlign=center align=middle>4859</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3153</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4120</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>4483</TD><TD vAlign=center align=middle>4539</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4096</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3678</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3321</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3961</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3234</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع اتومبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3771</TD><TD vAlign=center align=middle>3058</TD><TD vAlign=center align=middle>3315</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ماشين ابزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>3853</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3153</TD><TD vAlign=center align=middle>3531</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3136</TD><TD vAlign=center align=middle>2998</TD><TD vAlign=center align=middle>3451</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني نقشه برداري (ژئودزي)</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3446</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #24  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مباركه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4125</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>مباركه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3177</TD><TD vAlign=center align=middle>3544</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>ميمه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4079</TD><TD vAlign=center align=middle>4086</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>ميمه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4221</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4213</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2615</TD><TD vAlign=center align=middle>3439</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3443</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3462</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي سخت افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3598</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3560</TD><TD vAlign=center align=middle>3573</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3456</TD><TD vAlign=center align=middle>3464</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي صنايع قند سازي - نيشکر</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3761</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3348</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD><TD vAlign=center align=middle>3243</TD><TD vAlign=center align=middle>3366</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري سنتي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4250</TD><TD vAlign=center align=middle>3991</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4105</TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle>4092</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمليات پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>سوسنگرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3588</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3338</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>3646</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3282</TD><TD vAlign=center align=middle>3478</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي صنايع قند سازي - نيشکر</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3873</TD><TD vAlign=center align=middle>3262</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ماشين ابزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4070</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري سنتي</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3758</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3579</TD><TD vAlign=center align=middle>3025</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3286</TD><TD vAlign=center align=middle>3364</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3510</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3498</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4057</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3443</TD><TD vAlign=center align=middle>3188</TD><TD vAlign=center align=middle>2926</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - الکترونيک و ابزار دقيق</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3891</TD><TD vAlign=center align=middle>3570</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3773</TD><TD vAlign=center align=middle>3467</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمليات پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3321</TD><TD vAlign=center align=middle>3145</TD><TD vAlign=center align=middle>3246</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني شيمي - پالايش</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3522</TD><TD vAlign=center align=middle>2734</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3549</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي سخت افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3429</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3649</TD><TD vAlign=center align=middle>3615</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني نقشه کشي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3730</TD><TD vAlign=center align=middle>3391</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع اتومبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3787</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3686</TD><TD vAlign=center align=middle>3679</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3642</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3247</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3104</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #25  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3234</TD><TD vAlign=center align=middle>3639</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمليات پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3501</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>آبادان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3138</TD><TD vAlign=center align=middle>2967</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي مکانيک تاسيسات حرارتي نيروگاهها</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4191</TD><TD vAlign=center align=middle>2490</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4629</TD><TD vAlign=center align=middle>4213</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3183</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان</TD><TD vAlign=center align=middle>3271</TD><TD vAlign=center align=middle>2992</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - اتمي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايذه</TD><TD vAlign=center align=middle>4195</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - هواشناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ايذه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ابزارسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3209</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3488</TD><TD vAlign=center align=middle>3624</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3848</TD><TD vAlign=center align=middle>3169</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني تاسيسات تهويه و تبريد</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>4366</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3990</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3827</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني پل سازي و ابنيه فني</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4350</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني زيرسازي راه</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4222</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>قائنات</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3838</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>فردوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4882</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4802</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>قائنات</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4459</TD><TD vAlign=center align=middle>4540</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4159</TD><TD vAlign=center align=middle>4091</TD><TD vAlign=center align=middle>4379</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي تکنولوژي عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle>4062</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3876</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3382</TD><TD vAlign=center align=middle>3943</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>فردوس</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4146</TD><TD vAlign=center align=middle>4100</TD><TD vAlign=center align=middle>4233</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي تکنولوژي نساجي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4341</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4249</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3706</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع قند سازي</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4535</TD><TD vAlign=center align=middle>3736</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3349</TD><TD vAlign=center align=middle>3409</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي مکانيک تاسيسات حرارتي نيروگاهها</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4179</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3218</TD><TD vAlign=center align=middle>3376</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد-مرکز اردل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4523</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3184</TD><TD vAlign=center align=middle>3480</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3969</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني روسازي راه</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3780</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4708</TD><TD vAlign=center align=middle>4763</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4205</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4443</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle>4059</TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4178</TD><TD vAlign=center align=middle>4349</TD><TD vAlign=center align=middle>4127</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #26  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3532</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت حيدريه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معلم فني صنايع شيميايي</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4135</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>3559</TD><TD vAlign=center align=middle>3862</TD><TD vAlign=center align=middle>3605</TD><TD vAlign=center align=middle>3546</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت جام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4527</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>تربت جام</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3298</TD><TD vAlign=center align=middle>3548</TD><TD vAlign=center align=middle>3603</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3661</TD><TD vAlign=center align=middle>3577</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي عمران - سد و شبکه</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3393</TD><TD vAlign=center align=middle>3437</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3242</TD><TD vAlign=center align=middle>3108</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3238</TD><TD vAlign=center align=middle>3470</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3822</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4363</TD><TD vAlign=center align=middle>4311</TD><TD vAlign=center align=middle>6297</TD><TD vAlign=center align=middle>6083</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع اتومبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3560</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3380</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>قيام دشت (تهران شرق)</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3923</TD><TD vAlign=center align=middle>3902</TD><TD vAlign=center align=middle>3236</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3488</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3940</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني ايمني صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3729</TD><TD vAlign=center align=middle>3430</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3513</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني نساجي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3715</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3153</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>نکا</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3452</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>نکا</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4428</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4567</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4285</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4297</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي تکنولوژي نساجي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4182</TD><TD vAlign=center align=middle>4033</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4135</TD><TD vAlign=center align=middle>4196</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4070</TD><TD vAlign=center align=middle>4362</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4176</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4331</TD><TD vAlign=center align=middle>4284</TD><TD vAlign=center align=middle>4061</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تربيت معلم آموزش رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3813</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3742</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3534</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني صنايع اتومبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3564</TD><TD vAlign=center align=middle>3761</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3984</TD><TD vAlign=center align=middle>3376</TD><TD vAlign=center align=middle>2907</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - هواشناسي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4162</TD><TD vAlign=center align=middle>4058</TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle>4883</TD><TD vAlign=center align=middle>4294</TD><TD vAlign=center align=middle>4052</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3546</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #27  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>میانه تراز قبولی های کانون</TH><TH scope=col>نمره تراز چارک پایین قبولی های کانون</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH><TH scope=col>تعداد قبولی های کانون</TH><TH scope=col>ظرفیت رشته طبق دفترچه پارسال</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3403</TD><TD vAlign=center align=middle>3099</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني تکنولوژي آبياري</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4505</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3911</TD><TD vAlign=center align=middle>3568</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4154</TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4085</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4201</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4165</TD><TD vAlign=center align=middle>4153</TD><TD vAlign=center align=middle>4028</TD><TD vAlign=center align=middle>3</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5006</TD><TD vAlign=center align=middle>3049</TD><TD vAlign=center align=middle>3513</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3755</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3814</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کاردان فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4226</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بابل</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3983</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3271</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>جويبار</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3605</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>جويبار</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2917</TD><TD vAlign=center align=middle>3678</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>جويبار</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4233</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4186</TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4317</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>4205</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - حالت جامد</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4162</TD><TD vAlign=center align=middle>4131</TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD><TD vAlign=center align=middle>3</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني پل سازي و ابنيه فني</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4083</TD><TD vAlign=center align=middle>3713</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>چالوس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3571</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3433</TD><TD vAlign=center align=middle>3043</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ساختمان هاي بتني</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3490</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3684</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2414</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>خمين</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3340</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نساجي - مهندسي پوشاک</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3362</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3402</TD><TD vAlign=center align=middle>3403</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني ساختمان هاي بتني</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3527</TD><TD vAlign=center align=middle>3498</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4173</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4289</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3798</TD><TD vAlign=center align=middle>3747</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4382</TD><TD vAlign=center align=middle>4169</TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3166</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني عمليات پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس-مرکز پارسيان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3570</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس-مرکز ميناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4060</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle>4736</TD><TD vAlign=center align=middle>4531</TD><TD vAlign=center align=middle>1</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>محلات</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4079</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>محلات</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>نراق</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4203</TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD><TD vAlign=center align=middle>4142</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>4</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>4105</TD><TD vAlign=center align=middle>3365</TD><TD vAlign=center align=middle>3573</TD><TD vAlign=center align=middle>2</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #28  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4294</TD><TD vAlign=center align=middle>4198</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - حالت جامد</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4357</TD><TD vAlign=center align=middle>4255</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3458</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3319</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3233</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4271</TD><TD vAlign=center align=middle>4056</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3934</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>5052</TD><TD vAlign=center align=middle>5005</TD><TD vAlign=center align=middle>5289</TD><TD vAlign=center align=middle>5225</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کشاورزي - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4220</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4109</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5546</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4230</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4114</TD><TD vAlign=center align=middle>4139</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اسكو</TD><TD vAlign=center align=middle>4049</TD><TD vAlign=center align=middle>4035</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4094</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5413</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4378</TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4211</TD><TD vAlign=center align=middle>4322</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4857</TD><TD vAlign=center align=middle>4150</TD><TD vAlign=center align=middle>5783</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4133</TD><TD vAlign=center align=middle>4092</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4024</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3265</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3424</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>امارات متحده عربي </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3400</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>امارات متحده عربي </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4310</TD><TD vAlign=center align=middle>2845</TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>انگلستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4091</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>انگلستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4495</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3368</TD><TD vAlign=center align=middle>4178</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - خاک</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4263</TD><TD vAlign=center align=middle>4857</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5783</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4328</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4266</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نساجي - مهندسي پوشاک</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4228</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي تکنولوژي نساجي</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4160</TD><TD vAlign=center align=middle>4218</TD><TD vAlign=center align=middle>4106</TD><TD vAlign=center align=middle>4067</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4395</TD><TD vAlign=center align=middle>4125</TD><TD vAlign=center align=middle>4271</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>ابركوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>ابركوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3804</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان-مرکز نهاوند</TD><TD vAlign=center align=middle>3844</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4578</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان-مرکز نهاوند</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4631</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2878</TD><TD vAlign=center align=middle>3528</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3251</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3347</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3209</TD><TD vAlign=center align=middle>3627</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>2896</TD><TD vAlign=center align=middle>3710</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کاردان فني عمران - آب و فاضلاب</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3561</TD><TD vAlign=center align=middle>3551</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني کارهاي عمومي ساختمان</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3679</TD><TD vAlign=center align=middle>3351</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #29  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري سنتي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3795</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4039</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4186</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4229</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4127</TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle>4068</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4087</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4136</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - خاک</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4136</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4136</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4136</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>طبس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4220</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4480</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>طبس</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4409</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4271</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4411</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD><TD vAlign=center align=middle>4042</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع-ايمني صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>دهاقان</TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle>4024</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>اردستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4046</TD><TD vAlign=center align=middle>4096</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر مجلسي </TD><TD vAlign=center align=middle>4110</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - متالوژي استخراجي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر مجلسي </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4041</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4228</TD><TD vAlign=center align=middle>4637</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>4318</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>خورموج</TD><TD vAlign=center align=middle>4052</TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پالايش</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4081</TD><TD vAlign=center align=middle>4092</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>مهاباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4330</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>پارس آباد مغان</TD><TD vAlign=center align=middle>4131</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمي</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4831</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>سلماس</TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4168</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر-مرکز تسوج</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>صوفيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4318</TD><TD vAlign=center align=middle>4132</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>4082</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>كليبر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4643</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>كليبر</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle>4253</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4224</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>سراب</TD><TD vAlign=center align=middle>4352</TD><TD vAlign=center align=middle>4157</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - خاک</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4233</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4856</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #30  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 27,694
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>5459</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>مرند</TD><TD vAlign=center align=middle>4114</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4562</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle>4111</TD><TD vAlign=center align=middle>4094</TD><TD vAlign=center align=middle>4815</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>هريس</TD><TD vAlign=center align=middle>4204</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>هشترود</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5925</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4060</TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4241</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4237</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4093</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>ايلخچي</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3473</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بستان آباد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4666</TD><TD vAlign=center align=middle>4368</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي محض</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4403</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4111</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>اسكو</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4092</TD><TD vAlign=center align=middle>4187</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4502</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>4374</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4146</TD><TD vAlign=center align=middle>4821</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>4179</TD><TD vAlign=center align=middle>4154</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5172</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>ابركوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4328</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>اردكان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4093</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4177</TD><TD vAlign=center align=middle>4087</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4584</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4639</TD><TD vAlign=center align=middle>4098</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4080</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - خاک</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4300</TD><TD vAlign=center align=middle>4038</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4452</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني تاسيسات بهداشتي و گازرساني</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4954</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3430</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>آمار</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4551</TD><TD vAlign=center align=middle>4131</TD><TD vAlign=center align=middle>4157</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - آب</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4190</TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4316</TD><TD vAlign=center align=middle>4163</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4979</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4085</TD><TD vAlign=center align=middle>4062</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle>4428</TD><TD vAlign=center align=middle>4193</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5087</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>جويبار</TD><TD vAlign=center align=middle>4162</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4805</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي تکنولوژي نساجي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4414</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4171</TD></TR><TR style="COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
پاسخ


ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 17:18 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2016 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios