تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > علمی فرهنگی > كنكور و دانشگاه > تراز رشته های مختلف

تراز رشته های مختلف تراز رشته های مختلف در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 رشته ریاضی
  #1  
قدیمی 23/02/2010
آواتار KING
KING KING آفلاین است
رئيس كل

مدال افتخار پادشاه ایرانی 

 

نام: احمد بدیعی
جنسيت: مرد
شغل: مدیر داخلی دفتر تبلیغات
محل سکونت: مشهد
مدرک تحصيلی: کارشناسی IT
پست: 3,515
سپاس: 5,809
از این کاربر 9,478 بار در 2,193 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 0 بار در 0 پست اعتراض شده
چوب: 13,538,784
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 رشته ریاضی

<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6742</TD><TD vAlign=center align=middle>6814</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>7067</TD><TD vAlign=center align=middle>6839</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6725</TD><TD vAlign=center align=middle>6755</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4877</TD><TD vAlign=center align=middle>5176</TD><TD vAlign=center align=middle>6674</TD><TD vAlign=center align=middle>6403</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6722</TD><TD vAlign=center align=middle>6627</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6869</TD><TD vAlign=center align=middle>6651</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6462</TD><TD vAlign=center align=middle>6600</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6742</TD><TD vAlign=center align=middle>6468</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6683</TD><TD vAlign=center align=middle>6207</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6729</TD><TD vAlign=center align=middle>6429</TD><TD vAlign=center align=middle>6601</TD><TD vAlign=center align=middle>6300</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6841</TD><TD vAlign=center align=middle>6060</TD><TD vAlign=center align=middle>6748</TD><TD vAlign=center align=middle>5916</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي هوا و فضا</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6714</TD><TD vAlign=center align=middle>6199</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6725</TD><TD vAlign=center align=middle>6644</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيومکانيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6783</TD><TD vAlign=center align=middle>6554</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6742</TD><TD vAlign=center align=middle>6786</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6462</TD><TD vAlign=center align=middle>6430</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6447</TD><TD vAlign=center align=middle>6280</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران غرب</TD><TD vAlign=center align=middle>6725</TD><TD vAlign=center align=middle>6353</TD><TD vAlign=center align=middle>6765</TD><TD vAlign=center align=middle>6467</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6322</TD><TD vAlign=center align=middle>6085</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6615</TD><TD vAlign=center align=middle>5443</TD><TD vAlign=center align=middle>6554</TD><TD vAlign=center align=middle>5642</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6784</TD><TD vAlign=center align=middle>6267</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6392</TD><TD vAlign=center align=middle>6228</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيومتريال</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6541</TD><TD vAlign=center align=middle>6416</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6468</TD><TD vAlign=center align=middle>6193</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6015</TD><TD vAlign=center align=middle>5938</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5963</TD><TD vAlign=center align=middle>5857</TD><TD vAlign=center align=middle>6043</TD><TD vAlign=center align=middle>5805</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6395</TD><TD vAlign=center align=middle>6170</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6462</TD><TD vAlign=center align=middle>6202</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6540</TD><TD vAlign=center align=middle>6024</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5871</TD><TD vAlign=center align=middle>5434</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6222</TD><TD vAlign=center align=middle>6055</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6039</TD><TD vAlign=center align=middle>5549</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6399</TD><TD vAlign=center align=middle>6424</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5931</TD><TD vAlign=center align=middle>5372</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6171</TD><TD vAlign=center align=middle>6007</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6166</TD><TD vAlign=center align=middle>6201</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5976</TD><TD vAlign=center align=middle>5999</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6162</TD><TD vAlign=center align=middle>5680</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6338</TD><TD vAlign=center align=middle>6293</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6309</TD><TD vAlign=center align=middle>6107</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
__________________
The KING of Forum
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از KING سپاسگزاری کرده اند :

5 تاپیک آخر توسط KING
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
زلزله ۳٫۹ ریشتری امروز شنبه مشهد را لرزاند اخبار شهر ها و استان ها KING 0 1307 23/08/2014 11:30
Galaxy S5 Prime گواهی بلوتوث دریافت کرد سامسونگ (Samsung) KING 0 1573 17/05/2014 08:41
درایو حالت جامد xp941 سامسونگ با درگاه m.2 عرضه شد اخبار دنیای IT KING 0 1718 17/05/2014 08:34
پرچمدار مادربردهای گیمینگ z97 شرکت msi معرفی شد اخبار دنیای IT KING 0 1358 17/05/2014 08:32


  #2  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>6413</TD><TD vAlign=center align=middle>6492</TD><TD vAlign=center align=middle>6313</TD><TD vAlign=center align=middle>6409</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6468</TD><TD vAlign=center align=middle>6211</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>6059</TD><TD vAlign=center align=middle>5953</TD><TD vAlign=center align=middle>6712</TD><TD vAlign=center align=middle>6504</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5976</TD><TD vAlign=center align=middle>6042</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4321</TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4186</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>5537</TD><TD vAlign=center align=middle>4862</TD><TD vAlign=center align=middle>6243</TD><TD vAlign=center align=middle>5722</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5957</TD><TD vAlign=center align=middle>6027</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5974</TD><TD vAlign=center align=middle>5834</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>5988</TD><TD vAlign=center align=middle>5651</TD><TD vAlign=center align=middle>6433</TD><TD vAlign=center align=middle>6027</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>5555</TD><TD vAlign=center align=middle>5181</TD><TD vAlign=center align=middle>6336</TD><TD vAlign=center align=middle>6171</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>6242</TD><TD vAlign=center align=middle>6015</TD><TD vAlign=center align=middle>6510</TD><TD vAlign=center align=middle>6203</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5805</TD><TD vAlign=center align=middle>5572</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6108</TD><TD vAlign=center align=middle>6054</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5713</TD><TD vAlign=center align=middle>5751</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>6284</TD><TD vAlign=center align=middle>6096</TD><TD vAlign=center align=middle>6220</TD><TD vAlign=center align=middle>6048</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>6017</TD><TD vAlign=center align=middle>5522</TD><TD vAlign=center align=middle>6316</TD><TD vAlign=center align=middle>5993</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فرآوري و انتقال گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>5230</TD><TD vAlign=center align=middle>4846</TD><TD vAlign=center align=middle>6575</TD><TD vAlign=center align=middle>6251</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6078</TD><TD vAlign=center align=middle>6341</TD><TD vAlign=center align=middle>6209</TD><TD vAlign=center align=middle>6256</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5278</TD><TD vAlign=center align=middle>5021</TD><TD vAlign=center align=middle>6230</TD><TD vAlign=center align=middle>6074</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6102</TD><TD vAlign=center align=middle>5869</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5870</TD><TD vAlign=center align=middle>5647</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5929</TD><TD vAlign=center align=middle>6285</TD><TD vAlign=center align=middle>6216</TD><TD vAlign=center align=middle>6202</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6073</TD><TD vAlign=center align=middle>5870</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle>4309</TD><TD vAlign=center align=middle>4246</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4282</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پرتوپزشکي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6107</TD><TD vAlign=center align=middle>5977</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5877</TD><TD vAlign=center align=middle>5551</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5672</TD><TD vAlign=center align=middle>5958</TD><TD vAlign=center align=middle>6459</TD><TD vAlign=center align=middle>5885</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5830</TD><TD vAlign=center align=middle>5636</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5291</TD><TD vAlign=center align=middle>4978</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>5663</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6154</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - باليني</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6258</TD><TD vAlign=center align=middle>6023</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6226</TD><TD vAlign=center align=middle>6141</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي مخازن نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>5143</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6526</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5941</TD><TD vAlign=center align=middle>5634</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5853</TD><TD vAlign=center align=middle>5827</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5767</TD><TD vAlign=center align=middle>5633</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي هسته اي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5906</TD><TD vAlign=center align=middle>5580</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>5346</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6093</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيوالکتريک</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>6122</TD><TD vAlign=center align=middle>6063</TD><TD vAlign=center align=middle>6005</TD><TD vAlign=center align=middle>5960</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>5904</TD><TD vAlign=center align=middle>5744</TD><TD vAlign=center align=middle>6282</TD><TD vAlign=center align=middle>5774</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
3 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #3  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6051</TD><TD vAlign=center align=middle>6208</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5690</TD><TD vAlign=center align=middle>5677</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5851</TD><TD vAlign=center align=middle>5882</TD><TD vAlign=center align=middle>6060</TD><TD vAlign=center align=middle>5850</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5913</TD><TD vAlign=center align=middle>5652</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>6107</TD><TD vAlign=center align=middle>6197</TD><TD vAlign=center align=middle>6103</TD><TD vAlign=center align=middle>6156</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6308</TD><TD vAlign=center align=middle>5796</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5720</TD><TD vAlign=center align=middle>5802</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4295</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5585</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5800</TD><TD vAlign=center align=middle>5577</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>5553</TD><TD vAlign=center align=middle>6058</TD><TD vAlign=center align=middle>6607</TD><TD vAlign=center align=middle>6611</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5457</TD><TD vAlign=center align=middle>5381</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5758</TD><TD vAlign=center align=middle>5676</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD><TD vAlign=center align=middle>6029</TD><TD vAlign=center align=middle>5436</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>4267</TD><TD vAlign=center align=middle>4012</TD><TD vAlign=center align=middle>4269</TD><TD vAlign=center align=middle>4472</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - حفاري و استخراج نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5784</TD><TD vAlign=center align=middle>5687</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5896</TD><TD vAlign=center align=middle>5866</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - حفاري و استخراج نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>5784</TD><TD vAlign=center align=middle>5698</TD><TD vAlign=center align=middle>6629</TD><TD vAlign=center align=middle>6401</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5574</TD><TD vAlign=center align=middle>5211</TD><TD vAlign=center align=middle>6400</TD><TD vAlign=center align=middle>6143</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>6154</TD><TD vAlign=center align=middle>6076</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5999</TD><TD vAlign=center align=middle>6245</TD><TD vAlign=center align=middle>6110</TD><TD vAlign=center align=middle>6223</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرانزلي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5701</TD><TD vAlign=center align=middle>5515</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5758</TD><TD vAlign=center align=middle>5421</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle>5544</TD><TD vAlign=center align=middle>5066</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5847</TD><TD vAlign=center align=middle>5723</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>5128</TD><TD vAlign=center align=middle>4809</TD><TD vAlign=center align=middle>5559</TD><TD vAlign=center align=middle>5246</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5377</TD><TD vAlign=center align=middle>5213</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD><TD vAlign=center align=middle>5889</TD><TD vAlign=center align=middle>5822</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5581</TD><TD vAlign=center align=middle>5750</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5552</TD><TD vAlign=center align=middle>5362</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5632</TD><TD vAlign=center align=middle>5670</TD><TD vAlign=center align=middle>6671</TD><TD vAlign=center align=middle>6514</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5305</TD><TD vAlign=center align=middle>4039</TD><TD vAlign=center align=middle>5998</TD><TD vAlign=center align=middle>5250</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - استخراج معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب</TD><TD vAlign=center align=middle>4042</TD><TD vAlign=center align=middle>4064</TD><TD vAlign=center align=middle>5933</TD><TD vAlign=center align=middle>6002</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4057</TD><TD vAlign=center align=middle>4151</TD><TD vAlign=center align=middle>5351</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4926</TD><TD vAlign=center align=middle>4928</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>6083</TD><TD vAlign=center align=middle>5307</TD><TD vAlign=center align=middle>6412</TD><TD vAlign=center align=middle>5739</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4276</TD><TD vAlign=center align=middle>4114</TD><TD vAlign=center align=middle>6096</TD><TD vAlign=center align=middle>5905</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>5940</TD><TD vAlign=center align=middle>5661</TD><TD vAlign=center align=middle>5985</TD><TD vAlign=center align=middle>5731</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD><TD vAlign=center align=middle>5402</TD><TD vAlign=center align=middle>5486</TD><TD vAlign=center align=middle>5536</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #4  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5452</TD><TD vAlign=center align=middle>5503</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي پزشکي - بيومکانيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>5177</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6149</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle>4520</TD><TD vAlign=center align=middle>4541</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5957</TD><TD vAlign=center align=middle>5875</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند-مرکز رباط کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>4064</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6148</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5402</TD><TD vAlign=center align=middle>5764</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5075</TD><TD vAlign=center align=middle>4911</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5643</TD><TD vAlign=center align=middle>5353</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5431</TD><TD vAlign=center align=middle>5604</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4319</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5479</TD><TD vAlign=center align=middle>5598</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5957</TD><TD vAlign=center align=middle>5878</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک مهندسي - ليزرواپتيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5849</TD><TD vAlign=center align=middle>5660</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند-مرکز رباط کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>4044</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6448</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5680</TD><TD vAlign=center align=middle>5507</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle>4154</TD><TD vAlign=center align=middle>5845</TD><TD vAlign=center align=middle>5664</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4283</TD><TD vAlign=center align=middle>4187</TD><TD vAlign=center align=middle>4056</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4380</TD><TD vAlign=center align=middle>3050</TD><TD vAlign=center align=middle>3668</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5837</TD><TD vAlign=center align=middle>5778</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اسلامشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5570</TD><TD vAlign=center align=middle>4928</TD><TD vAlign=center align=middle>6880</TD><TD vAlign=center align=middle>6496</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>4588</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6537</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4219</TD><TD vAlign=center align=middle>4552</TD><TD vAlign=center align=middle>6242</TD><TD vAlign=center align=middle>5974</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4055</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6040</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - انرژي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5616</TD><TD vAlign=center align=middle>4382</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>5456</TD><TD vAlign=center align=middle>5207</TD><TD vAlign=center align=middle>6045</TD><TD vAlign=center align=middle>5677</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD><TD vAlign=center align=middle>4857</TD><TD vAlign=center align=middle>5317</TD><TD vAlign=center align=middle>5783</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4144</TD><TD vAlign=center align=middle>4027</TD><TD vAlign=center align=middle>5785</TD><TD vAlign=center align=middle>5723</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4413</TD><TD vAlign=center align=middle>4640</TD><TD vAlign=center align=middle>6127</TD><TD vAlign=center align=middle>5894</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس</TD><TD vAlign=center align=middle>4804</TD><TD vAlign=center align=middle>4710</TD><TD vAlign=center align=middle>5200</TD><TD vAlign=center align=middle>4969</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4004</TD><TD vAlign=center align=middle>4074</TD><TD vAlign=center align=middle>6612</TD><TD vAlign=center align=middle>5890</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4018</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5151</TD><TD vAlign=center align=middle>4576</TD><TD vAlign=center align=middle>6008</TD><TD vAlign=center align=middle>5781</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5909</TD><TD vAlign=center align=middle>6048</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle>5371</TD><TD vAlign=center align=middle>5060</TD><TD vAlign=center align=middle>6276</TD><TD vAlign=center align=middle>6065</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4744</TD><TD vAlign=center align=middle>4736</TD><TD vAlign=center align=middle>5330</TD><TD vAlign=center align=middle>5243</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5585</TD><TD vAlign=center align=middle>5437</TD><TD vAlign=center align=middle>5491</TD><TD vAlign=center align=middle>5329</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز ملارد</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5906</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5631</TD><TD vAlign=center align=middle>5631</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5208</TD><TD vAlign=center align=middle>4366</TD><TD vAlign=center align=middle>6022</TD><TD vAlign=center align=middle>5795</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
کاربر زیر بخاطر پست غیر مفید به EXIR اعتراض کرده اند :

  #5  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>گناباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle>4187</TD><TD vAlign=center align=middle>4295</TD><TD vAlign=center align=middle>4118</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD><TD vAlign=center align=middle>4005</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5326</TD><TD vAlign=center align=middle>5120</TD><TD vAlign=center align=middle>5888</TD><TD vAlign=center align=middle>5560</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>شوشتر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5417</TD><TD vAlign=center align=middle>5294</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle>5656</TD><TD vAlign=center align=middle>5536</TD><TD vAlign=center align=middle>6087</TD><TD vAlign=center align=middle>6141</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4524</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5726</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5734</TD><TD vAlign=center align=middle>5643</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4571</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle>4860</TD><TD vAlign=center align=middle>4956</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>5228</TD><TD vAlign=center align=middle>4287</TD><TD vAlign=center align=middle>6324</TD><TD vAlign=center align=middle>5987</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5798</TD><TD vAlign=center align=middle>5887</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پالايش</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>4071</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5933</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5705</TD><TD vAlign=center align=middle>5640</TD><TD vAlign=center align=middle>6331</TD><TD vAlign=center align=middle>5767</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بافق</TD><TD vAlign=center align=middle>4059</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4085</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6119</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>ساري</TD><TD vAlign=center align=middle>4112</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5456</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>3397</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3369</TD><TD vAlign=center align=middle>3292</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - اکتشاف</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>5105</TD><TD vAlign=center align=middle>5511</TD><TD vAlign=center align=middle>6520</TD><TD vAlign=center align=middle>6386</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4742</TD><TD vAlign=center align=middle>4069</TD><TD vAlign=center align=middle>5669</TD><TD vAlign=center align=middle>5333</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5075</TD><TD vAlign=center align=middle>4915</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>5519</TD><TD vAlign=center align=middle>5424</TD><TD vAlign=center align=middle>6090</TD><TD vAlign=center align=middle>5974</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5819</TD><TD vAlign=center align=middle>5673</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle>4188</TD><TD vAlign=center align=middle>4342</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان</TD><TD vAlign=center align=middle>5400</TD><TD vAlign=center align=middle>5065</TD><TD vAlign=center align=middle>6293</TD><TD vAlign=center align=middle>5962</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمانشاه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5199</TD><TD vAlign=center align=middle>5097</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5675</TD><TD vAlign=center align=middle>5749</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5813</TD><TD vAlign=center align=middle>5489</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معدن - اکتشاف معدن</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle>5498</TD><TD vAlign=center align=middle>5368</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>خمين</TD><TD vAlign=center align=middle>4129</TD><TD vAlign=center align=middle>4098</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5298</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>5460</TD><TD vAlign=center align=middle>5477</TD><TD vAlign=center align=middle>6010</TD><TD vAlign=center align=middle>6006</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>4018</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5678</TD><TD vAlign=center align=middle>5545</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - تکنولوژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5656</TD><TD vAlign=center align=middle>5534</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5322</TD><TD vAlign=center align=middle>5069</TD><TD vAlign=center align=middle>5983</TD><TD vAlign=center align=middle>6041</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز صفادشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4070</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5726</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري سنتي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران غرب</TD><TD vAlign=center align=middle>3785</TD><TD vAlign=center align=middle>3557</TD><TD vAlign=center align=middle>5930</TD><TD vAlign=center align=middle>5838</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5342</TD><TD vAlign=center align=middle>5285</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>5340</TD><TD vAlign=center align=middle>4654</TD><TD vAlign=center align=middle>5669</TD><TD vAlign=center align=middle>5018</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>4019</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5944</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4942</TD><TD vAlign=center align=middle>4867</TD><TD vAlign=center align=middle>6592</TD><TD vAlign=center align=middle>6388</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4624</TD><TD vAlign=center align=middle>5021</TD><TD vAlign=center align=middle>6249</TD><TD vAlign=center align=middle>6142</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #6  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5300</TD><TD vAlign=center align=middle>5226</TD><TD vAlign=center align=middle>5224</TD><TD vAlign=center align=middle>5035</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4677</TD><TD vAlign=center align=middle>4635</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5148</TD><TD vAlign=center align=middle>4458</TD><TD vAlign=center align=middle>6230</TD><TD vAlign=center align=middle>5982</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4926</TD><TD vAlign=center align=middle>4809</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمسار</TD><TD vAlign=center align=middle>4014</TD><TD vAlign=center align=middle>4711</TD><TD vAlign=center align=middle>6289</TD><TD vAlign=center align=middle>6182</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>بوشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5411</TD><TD vAlign=center align=middle>5451</TD><TD vAlign=center align=middle>5398</TD><TD vAlign=center align=middle>5481</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>تاكستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle>4028</TD><TD vAlign=center align=middle>4386</TD><TD vAlign=center align=middle>4587</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5204</TD><TD vAlign=center align=middle>4655</TD><TD vAlign=center align=middle>4964</TD><TD vAlign=center align=middle>4140</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4201</TD><TD vAlign=center align=middle>4373</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4324</TD><TD vAlign=center align=middle>4151</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>سمنان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4060</TD><TD vAlign=center align=middle>4722</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل</TD><TD vAlign=center align=middle>4733</TD><TD vAlign=center align=middle>4409</TD><TD vAlign=center align=middle>5864</TD><TD vAlign=center align=middle>5522</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>5026</TD><TD vAlign=center align=middle>5100</TD><TD vAlign=center align=middle>6237</TD><TD vAlign=center align=middle>6089</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نساجي - مهندسي پوشاک</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>4114</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle>5615</TD><TD vAlign=center align=middle>6201</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>5391</TD><TD vAlign=center align=middle>5125</TD><TD vAlign=center align=middle>5276</TD><TD vAlign=center align=middle>4936</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>يزد</TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle>5435</TD><TD vAlign=center align=middle>5424</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4048</TD><TD vAlign=center align=middle>5141</TD><TD vAlign=center align=middle>4976</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4072</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle>4653</TD><TD vAlign=center align=middle>4263</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle>5030</TD><TD vAlign=center align=middle>4714</TD><TD vAlign=center align=middle>5749</TD><TD vAlign=center align=middle>5450</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4510</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5535</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>5236</TD><TD vAlign=center align=middle>5128</TD><TD vAlign=center align=middle>6145</TD><TD vAlign=center align=middle>6021</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5700</TD><TD vAlign=center align=middle>5556</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني فني برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران غرب</TD><TD vAlign=center align=middle>3567</TD><TD vAlign=center align=middle>3154</TD><TD vAlign=center align=middle>5845</TD><TD vAlign=center align=middle>5659</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5648</TD><TD vAlign=center align=middle>6029</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>5587</TD><TD vAlign=center align=middle>4795</TD><TD vAlign=center align=middle>6165</TD><TD vAlign=center align=middle>5513</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4738</TD><TD vAlign=center align=middle>4639</TD><TD vAlign=center align=middle>5462</TD><TD vAlign=center align=middle>5375</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>شهرري</TD><TD vAlign=center align=middle>5445</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6045</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرعباس(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5175</TD><TD vAlign=center align=middle>5023</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پالايش</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5409</TD><TD vAlign=center align=middle>4294</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5402</TD><TD vAlign=center align=middle>5656</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>4787</TD><TD vAlign=center align=middle>4425</TD><TD vAlign=center align=middle>5544</TD><TD vAlign=center align=middle>5415</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>5228</TD><TD vAlign=center align=middle>4541</TD><TD vAlign=center align=middle>6018</TD><TD vAlign=center align=middle>5862</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5814</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>زنجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4127</TD><TD vAlign=center align=middle>4065</TD><TD vAlign=center align=middle>5943</TD><TD vAlign=center align=middle>5919</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>4003</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>5239</TD><TD vAlign=center align=middle>5215</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>خوي</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle>4140</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>سراب</TD><TD vAlign=center align=middle>4104</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>دبيري رياضي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي</TD><TD vAlign=center align=middle>4212</TD><TD vAlign=center align=middle>4255</TD><TD vAlign=center align=middle>5365</TD><TD vAlign=center align=middle>5217</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4189</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5443</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5494</TD><TD vAlign=center align=middle>5331</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #7  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>داراب</TD><TD vAlign=center align=middle>4631</TD><TD vAlign=center align=middle>4320</TD><TD vAlign=center align=middle>5850</TD><TD vAlign=center align=middle>5789</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5496</TD><TD vAlign=center align=middle>5531</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند</TD><TD vAlign=center align=middle>5462</TD><TD vAlign=center align=middle>5078</TD><TD vAlign=center align=middle>5969</TD><TD vAlign=center align=middle>6038</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>گناباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4159</TD><TD vAlign=center align=middle>4072</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4470</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4795</TD><TD vAlign=center align=middle>4701</TD><TD vAlign=center align=middle>5822</TD><TD vAlign=center align=middle>5724</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4083</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4137</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>سمنان</TD><TD vAlign=center align=middle>4128</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>5650</TD><TD vAlign=center align=middle>5940</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>اراك</TD><TD vAlign=center align=middle>5286</TD><TD vAlign=center align=middle>5029</TD><TD vAlign=center align=middle>6383</TD><TD vAlign=center align=middle>5929</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>5142</TD><TD vAlign=center align=middle>5137</TD><TD vAlign=center align=middle>6279</TD><TD vAlign=center align=middle>6317</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD><TD vAlign=center align=middle>4139</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>ني ريز</TD><TD vAlign=center align=middle>4044</TD><TD vAlign=center align=middle>4257</TD><TD vAlign=center align=middle>4456</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>5040</TD><TD vAlign=center align=middle>5006</TD><TD vAlign=center align=middle>6047</TD><TD vAlign=center align=middle>5904</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4766</TD><TD vAlign=center align=middle>4716</TD><TD vAlign=center align=middle>6552</TD><TD vAlign=center align=middle>6149</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4971</TD><TD vAlign=center align=middle>4736</TD><TD vAlign=center align=middle>5882</TD><TD vAlign=center align=middle>5662</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4854</TD><TD vAlign=center align=middle>4664</TD><TD vAlign=center align=middle>5627</TD><TD vAlign=center align=middle>5402</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4702</TD><TD vAlign=center align=middle>4106</TD><TD vAlign=center align=middle>6049</TD><TD vAlign=center align=middle>5817</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>اردستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle>4148</TD><TD vAlign=center align=middle>5674</TD><TD vAlign=center align=middle>5657</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle>4477</TD><TD vAlign=center align=middle>4297</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>4114</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>4850</TD><TD vAlign=center align=middle>6021</TD><TD vAlign=center align=middle>6031</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5187</TD><TD vAlign=center align=middle>5487</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>لاهيجان</TD><TD vAlign=center align=middle>4991</TD><TD vAlign=center align=middle>4036</TD><TD vAlign=center align=middle>4942</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ماهشهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5224</TD><TD vAlign=center align=middle>5006</TD><TD vAlign=center align=middle>5846</TD><TD vAlign=center align=middle>5531</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>4144</TD><TD vAlign=center align=middle>4073</TD><TD vAlign=center align=middle>5310</TD><TD vAlign=center align=middle>5355</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>مشهد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5330</TD><TD vAlign=center align=middle>5562</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد</TD><TD vAlign=center align=middle>4069</TD><TD vAlign=center align=middle>4170</TD><TD vAlign=center align=middle>5919</TD><TD vAlign=center align=middle>5824</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »</TD><TD vAlign=center align=middle>5670</TD><TD vAlign=center align=middle>5614</TD><TD vAlign=center align=middle>6610</TD><TD vAlign=center align=middle>6511</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>5429</TD><TD vAlign=center align=middle>4824</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>5193</TD><TD vAlign=center align=middle>5326</TD><TD vAlign=center align=middle>6654</TD><TD vAlign=center align=middle>6365</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>گرگان(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5264</TD><TD vAlign=center align=middle>5088</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4190</TD><TD vAlign=center align=middle>4061</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4187</TD><TD vAlign=center align=middle>4006</TD><TD vAlign=center align=middle>4466</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>5230</TD><TD vAlign=center align=middle>5020</TD><TD vAlign=center align=middle>5350</TD><TD vAlign=center align=middle>5242</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک مهندسي - پلاسما</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5102</TD><TD vAlign=center align=middle>5331</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle>5154</TD><TD vAlign=center align=middle>5055</TD><TD vAlign=center align=middle>5622</TD><TD vAlign=center align=middle>5540</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>5283</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle>6069</TD><TD vAlign=center align=middle>5528</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بيضاء</TD><TD vAlign=center align=middle>4034</TD><TD vAlign=center align=middle>4059</TD><TD vAlign=center align=middle>5865</TD><TD vAlign=center align=middle>5241</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - توليد صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بجنورد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4055</TD><TD vAlign=center align=middle>4695</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>5180</TD><TD vAlign=center align=middle>4914</TD><TD vAlign=center align=middle>6082</TD><TD vAlign=center align=middle>5930</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #8  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4107</TD><TD vAlign=center align=middle>4080</TD><TD vAlign=center align=middle>6514</TD><TD vAlign=center align=middle>5835</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>5020</TD><TD vAlign=center align=middle>5053</TD><TD vAlign=center align=middle>5941</TD><TD vAlign=center align=middle>6011</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>مرودشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4671</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>4310</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>4297</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6390</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بندرانزلي</TD><TD vAlign=center align=middle>5343</TD><TD vAlign=center align=middle>4706</TD><TD vAlign=center align=middle>5257</TD><TD vAlign=center align=middle>4559</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شيروان</TD><TD vAlign=center align=middle>4084</TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle>4372</TD><TD vAlign=center align=middle>4302</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>اهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4135</TD><TD vAlign=center align=middle>4076</TD><TD vAlign=center align=middle>6124</TD><TD vAlign=center align=middle>5603</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - حفاري و استخراج نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>اميديه</TD><TD vAlign=center align=middle>4872</TD><TD vAlign=center align=middle>4911</TD><TD vAlign=center align=middle>5602</TD><TD vAlign=center align=middle>5517</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>4992</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6462</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>بروجرد</TD><TD vAlign=center align=middle>4220</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle>5455</TD><TD vAlign=center align=middle>5192</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند-مرکز رباط کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6318</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - نقشه برداري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران جنوب(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5435</TD><TD vAlign=center align=middle>5267</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle>4059</TD><TD vAlign=center align=middle>5602</TD><TD vAlign=center align=middle>5357</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>نائين</TD><TD vAlign=center align=middle>4103</TD><TD vAlign=center align=middle>4048</TD><TD vAlign=center align=middle>5591</TD><TD vAlign=center align=middle>5708</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز ملارد</TD><TD vAlign=center align=middle>5205</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6044</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle>4146</TD><TD vAlign=center align=middle>5486</TD><TD vAlign=center align=middle>5744</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>خرم آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4391</TD><TD vAlign=center align=middle>4064</TD><TD vAlign=center align=middle>4062</TD><TD vAlign=center align=middle>4039</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4072</TD><TD vAlign=center align=middle>4065</TD><TD vAlign=center align=middle>5272</TD><TD vAlign=center align=middle>5586</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>4153</TD><TD vAlign=center align=middle>4140</TD><TD vAlign=center align=middle>5176</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle>4320</TD><TD vAlign=center align=middle>4102</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک - ساخت و توليد</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>5176</TD><TD vAlign=center align=middle>5048</TD><TD vAlign=center align=middle>5210</TD><TD vAlign=center align=middle>4971</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4931</TD><TD vAlign=center align=middle>5056</TD><TD vAlign=center align=middle>5027</TD><TD vAlign=center align=middle>4955</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>كرمان</TD><TD vAlign=center align=middle>5300</TD><TD vAlign=center align=middle>4963</TD><TD vAlign=center align=middle>5543</TD><TD vAlign=center align=middle>5276</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>فراهان</TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD><TD vAlign=center align=middle>4077</TD><TD vAlign=center align=middle>5417</TD><TD vAlign=center align=middle>5781</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>تبريز</TD><TD vAlign=center align=middle>5123</TD><TD vAlign=center align=middle>5094</TD><TD vAlign=center align=middle>6179</TD><TD vAlign=center align=middle>5894</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle>5460</TD><TD vAlign=center align=middle>5679</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمي</TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle>4037</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>اردستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4040</TD><TD vAlign=center align=middle>4030</TD><TD vAlign=center align=middle>5676</TD><TD vAlign=center align=middle>5515</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>شهريار « شهر قدس »-مرکز صفادشت</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6048</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>دشتستان</TD><TD vAlign=center align=middle>4084</TD><TD vAlign=center align=middle>4077</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>خميني شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4850</TD><TD vAlign=center align=middle>4794</TD><TD vAlign=center align=middle>6079</TD><TD vAlign=center align=middle>5815</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4440</TD><TD vAlign=center align=middle>4496</TD><TD vAlign=center align=middle>5991</TD><TD vAlign=center align=middle>5932</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4116</TD><TD vAlign=center align=middle>4501</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5397</TD><TD vAlign=center align=middle>5532</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>رياضي کاربردي</TD><TD vAlign=center align=middle>كرج</TD><TD vAlign=center align=middle>4161</TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle>5317</TD><TD vAlign=center align=middle>5290</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالوژي و مواد - سراميک</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>4036</TD><TD vAlign=center align=middle>4095</TD><TD vAlign=center align=middle>5288</TD><TD vAlign=center align=middle>5331</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شهرسازي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4736</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6170</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>قوچان</TD><TD vAlign=center align=middle>4075</TD><TD vAlign=center align=middle>4018</TD><TD vAlign=center align=middle>5505</TD><TD vAlign=center align=middle>5672</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4554</TD><TD vAlign=center align=middle>4497</TD><TD vAlign=center align=middle>5301</TD><TD vAlign=center align=middle>5284</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>استهبان</TD><TD vAlign=center align=middle>4027</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>5089</TD><TD vAlign=center align=middle>5326</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #9  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>میانه تراز قبولی های کانون</TH><TH scope=col>نمره تراز چارک پایین قبولی های کانون</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH><TH scope=col>تعداد قبولی های کانون</TH><TH scope=col>ظرفیت رشته طبق دفترچه پارسال</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle>4728</TD><TD vAlign=center align=middle>4396</TD><TD vAlign=center align=middle>4125</TD><TD vAlign=center align=middle>4094</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle>4379</TD><TD vAlign=center align=middle>16</TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>اهواز</TD><TD vAlign=center align=middle>4725</TD><TD vAlign=center align=middle>4270</TD><TD vAlign=center align=middle>5326</TD><TD vAlign=center align=middle>5313</TD><TD vAlign=center align=middle>6016</TD><TD vAlign=center align=middle>5653</TD><TD vAlign=center align=middle>38</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>شيراز</TD><TD vAlign=center align=middle>4724</TD><TD vAlign=center align=middle>4465</TD><TD vAlign=center align=middle>4824</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4614</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>90</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي مخازن نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>4723</TD><TD vAlign=center align=middle>4367</TD><TD vAlign=center align=middle>4354</TD><TD vAlign=center align=middle>4128</TD><TD vAlign=center align=middle>5499</TD><TD vAlign=center align=middle>4509</TD><TD vAlign=center align=middle>30</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>مسجدسليمان</TD><TD vAlign=center align=middle>4722</TD><TD vAlign=center align=middle>4394</TD><TD vAlign=center align=middle>4663</TD><TD vAlign=center align=middle>4663</TD><TD vAlign=center align=middle>5352</TD><TD vAlign=center align=middle>5316</TD><TD vAlign=center align=middle>11</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle>4721</TD><TD vAlign=center align=middle>4158</TD><TD vAlign=center align=middle>4340</TD><TD vAlign=center align=middle>4224</TD><TD vAlign=center align=middle>4606</TD><TD vAlign=center align=middle>5650</TD><TD vAlign=center align=middle>10</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>نور</TD><TD vAlign=center align=middle>4721</TD><TD vAlign=center align=middle>4283</TD><TD vAlign=center align=middle>4056</TD><TD vAlign=center align=middle>4682</TD><TD vAlign=center align=middle>6009</TD><TD vAlign=center align=middle>5803</TD><TD vAlign=center align=middle>33</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تويسركان</TD><TD vAlign=center align=middle>4718</TD><TD vAlign=center align=middle>4528</TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle>4035</TD><TD vAlign=center align=middle>5628</TD><TD vAlign=center align=middle>5446</TD><TD vAlign=center align=middle>19</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي ورزش</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات</TD><TD vAlign=center align=middle>4717</TD><TD vAlign=center align=middle>4315</TD><TD vAlign=center align=middle>4877</TD><TD vAlign=center align=middle>4001</TD><TD vAlign=center align=middle>6512</TD><TD vAlign=center align=middle>6190</TD><TD vAlign=center align=middle>14</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - کنترل</TD><TD vAlign=center align=middle>قائنات</TD><TD vAlign=center align=middle>4716</TD><TD vAlign=center align=middle>4249</TD><TD vAlign=center align=middle>4298</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4032</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - حفاري و استخراج نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>4715</TD><TD vAlign=center align=middle>4323</TD><TD vAlign=center align=middle>4062</TD><TD vAlign=center align=middle>4053</TD><TD vAlign=center align=middle>5450</TD><TD vAlign=center align=middle>4649</TD><TD vAlign=center align=middle>17</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي بهره برداري از منابع نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD><TD vAlign=center align=middle>4361</TD><TD vAlign=center align=middle>4131</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5627</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>32</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD><TD vAlign=center align=middle>4458</TD><TD vAlign=center align=middle>4035</TD><TD vAlign=center align=middle>4139</TD><TD vAlign=center align=middle>5119</TD><TD vAlign=center align=middle>4878</TD><TD vAlign=center align=middle>67</TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>رودهن</TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD><TD vAlign=center align=middle>4514</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>3464</TD><TD vAlign=center align=middle>5350</TD><TD vAlign=center align=middle>5230</TD><TD vAlign=center align=middle>14</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>اروميه(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4712</TD><TD vAlign=center align=middle>4492</TD><TD vAlign=center align=middle>5192</TD><TD vAlign=center align=middle>5346</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>49</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>بيرجند</TD><TD vAlign=center align=middle>4706</TD><TD vAlign=center align=middle>4365</TD><TD vAlign=center align=middle>4234</TD><TD vAlign=center align=middle>4177</TD><TD vAlign=center align=middle>4028</TD><TD vAlign=center align=middle>4009</TD><TD vAlign=center align=middle>64</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>پرند-مرکز رباط کريم</TD><TD vAlign=center align=middle>4704</TD><TD vAlign=center align=middle>4498</TD><TD vAlign=center align=middle>5239</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>6614</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>31</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>سواد كوه </TD><TD vAlign=center align=middle>4704</TD><TD vAlign=center align=middle>4394</TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5233</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>19</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4703</TD><TD vAlign=center align=middle>4433</TD><TD vAlign=center align=middle>4176</TD><TD vAlign=center align=middle>4294</TD><TD vAlign=center align=middle>4622</TD><TD vAlign=center align=middle>4258</TD><TD vAlign=center align=middle>9</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>علي آباد كتول </TD><TD vAlign=center align=middle>4703</TD><TD vAlign=center align=middle>4553</TD><TD vAlign=center align=middle>4170</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>5076</TD><TD vAlign=center align=middle>4183</TD><TD vAlign=center align=middle>9</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ورامين«پيشوا»</TD><TD vAlign=center align=middle>4703</TD><TD vAlign=center align=middle>4399</TD><TD vAlign=center align=middle>4162</TD><TD vAlign=center align=middle>4221</TD><TD vAlign=center align=middle>4873</TD><TD vAlign=center align=middle>5256</TD><TD vAlign=center align=middle>30</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>خوراسگان « اصفهان » (*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4701</TD><TD vAlign=center align=middle>4465</TD><TD vAlign=center align=middle>4812</TD><TD vAlign=center align=middle>4706</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>28</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تفرش</TD><TD vAlign=center align=middle>4701</TD><TD vAlign=center align=middle>4452</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4092</TD><TD vAlign=center align=middle>4799</TD><TD vAlign=center align=middle>5477</TD><TD vAlign=center align=middle>23</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4698</TD><TD vAlign=center align=middle>4464</TD><TD vAlign=center align=middle>4238</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>5438</TD><TD vAlign=center align=middle>5434</TD><TD vAlign=center align=middle>38</TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در طراحي جامدات</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4697</TD><TD vAlign=center align=middle>4305</TD><TD vAlign=center align=middle>4815</TD><TD vAlign=center align=middle>4708</TD><TD vAlign=center align=middle>5704</TD><TD vAlign=center align=middle>5467</TD><TD vAlign=center align=middle>33</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4697</TD><TD vAlign=center align=middle>4456</TD><TD vAlign=center align=middle>5110</TD><TD vAlign=center align=middle>4699</TD><TD vAlign=center align=middle>5726</TD><TD vAlign=center align=middle>5386</TD><TD vAlign=center align=middle>39</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - هسته اي</TD><TD vAlign=center align=middle>ياسوج</TD><TD vAlign=center align=middle>4697</TD><TD vAlign=center align=middle>4323</TD><TD vAlign=center align=middle>4079</TD><TD vAlign=center align=middle>4084</TD><TD vAlign=center align=middle>4088</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>10</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - مخابرات</TD><TD vAlign=center align=middle>فسا</TD><TD vAlign=center align=middle>4694</TD><TD vAlign=center align=middle>4334</TD><TD vAlign=center align=middle>4177</TD><TD vAlign=center align=middle>4107</TD><TD vAlign=center align=middle>4813</TD><TD vAlign=center align=middle>4743</TD><TD vAlign=center align=middle>20</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4693</TD><TD vAlign=center align=middle>4247</TD><TD vAlign=center align=middle>4734</TD><TD vAlign=center align=middle>4322</TD><TD vAlign=center align=middle>5828</TD><TD vAlign=center align=middle>5601</TD><TD vAlign=center align=middle>28</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4693</TD><TD vAlign=center align=middle>4367</TD><TD vAlign=center align=middle>4412</TD><TD vAlign=center align=middle>4823</TD><TD vAlign=center align=middle>4248</TD><TD vAlign=center align=middle>4577</TD><TD vAlign=center align=middle>48</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>كازرون</TD><TD vAlign=center align=middle>4689</TD><TD vAlign=center align=middle>4363</TD><TD vAlign=center align=middle>4836</TD><TD vAlign=center align=middle>4782</TD><TD vAlign=center align=middle>5607</TD><TD vAlign=center align=middle>5414</TD><TD vAlign=center align=middle>17</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - سخت افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>گرمسار</TD><TD vAlign=center align=middle>4687</TD><TD vAlign=center align=middle>4466</TD><TD vAlign=center align=middle>4010</TD><TD vAlign=center align=middle>4130</TD><TD vAlign=center align=middle>5574</TD><TD vAlign=center align=middle>5942</TD><TD vAlign=center align=middle>35</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>کارداني معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>قزوين</TD><TD vAlign=center align=middle>4684</TD><TD vAlign=center align=middle>4469</TD><TD vAlign=center align=middle>3324</TD><TD vAlign=center align=middle>3796</TD><TD vAlign=center align=middle>5124</TD><TD vAlign=center align=middle>4763</TD><TD vAlign=center align=middle>32</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - تکنولوژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4683</TD><TD vAlign=center align=middle>4482</TD><TD vAlign=center align=middle>4076</TD><TD vAlign=center align=middle>4003</TD><TD vAlign=center align=middle>5948</TD><TD vAlign=center align=middle>5778</TD><TD vAlign=center align=middle>6</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>اردبيل(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4681</TD><TD vAlign=center align=middle>4426</TD><TD vAlign=center align=middle>4702</TD><TD vAlign=center align=middle>4571</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>48</TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شاهرود</TD><TD vAlign=center align=middle>4681</TD><TD vAlign=center align=middle>4350</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle>4915</TD><TD vAlign=center align=middle>4021</TD><TD vAlign=center align=middle>19</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>مراغه</TD><TD vAlign=center align=middle>4681</TD><TD vAlign=center align=middle>4363</TD><TD vAlign=center align=middle>4013</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle>4716</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>8</TD><TD vAlign=center align=middle>0</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - هسته اي</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران شمال(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4680</TD><TD vAlign=center align=middle>4385</TD><TD vAlign=center align=middle>4674</TD><TD vAlign=center align=middle>4081</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>25</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشان</TD><TD vAlign=center align=middle>4679</TD><TD vAlign=center align=middle>4270</TD><TD vAlign=center align=middle>4321</TD><TD vAlign=center align=middle>4091</TD><TD vAlign=center align=middle>4007</TD><TD vAlign=center align=middle>4016</TD><TD vAlign=center align=middle>23</TD><TD vAlign=center align=middle>50</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4676</TD><TD vAlign=center align=middle>4440</TD><TD vAlign=center align=middle>5042</TD><TD vAlign=center align=middle>5213</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>60</TD><TD vAlign=center align=middle>100</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :

  #10  
قدیمی 23/02/2010
آواتار EXIR
EXIR EXIR آفلاین است
آماده دریافت درجه

کاربر اخلاق ماه 

 

جنسيت: مرد
پست: 1,195
سپاس: 4,230
از این کاربر 2,009 بار در 1,125 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 2
به این کاربر 10 بار در 10 پست اعتراض شده
چوب: 30,433
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: #cccccc 1px; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: #cccccc 1px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px" id=GV1 border=1 rules=all cellSpacing=0 cellPadding=3><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #006699; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold"><TH scope=col>تمام/پاره وقت</TH><TH scope=col>رشته</TH><TH scope=col>دانشگاه</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88</TH><TH scope=col>نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87</TH></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - راه</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5516</TD><TD vAlign=center align=middle>4465</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>آيت الله آملي (آمل)</TD><TD vAlign=center align=middle>4642</TD><TD vAlign=center align=middle>4401</TD><TD vAlign=center align=middle>6008</TD><TD vAlign=center align=middle>5767</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4085</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4899</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>قم</TD><TD vAlign=center align=middle>5089</TD><TD vAlign=center align=middle>4766</TD><TD vAlign=center align=middle>6350</TD><TD vAlign=center align=middle>6030</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>استهبان</TD><TD vAlign=center align=middle>4027</TD><TD vAlign=center align=middle>4022</TD><TD vAlign=center align=middle>5569</TD><TD vAlign=center align=middle>5567</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي نفت - مهندسي مخازن نفت</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4026</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5330</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4576</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ملاير</TD><TD vAlign=center align=middle>4006</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD><TD vAlign=center align=middle>4780</TD><TD vAlign=center align=middle>4864</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع پليمر</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>5186</TD><TD vAlign=center align=middle>5317</TD><TD vAlign=center align=middle>6140</TD><TD vAlign=center align=middle>6087</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>5018</TD><TD vAlign=center align=middle>4548</TD><TD vAlign=center align=middle>5800</TD><TD vAlign=center align=middle>5531</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>فيروزكوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4150</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5421</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>دماوند</TD><TD vAlign=center align=middle>4620</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD><TD vAlign=center align=middle>5874</TD><TD vAlign=center align=middle>5672</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات</TD><TD vAlign=center align=middle>دزفول</TD><TD vAlign=center align=middle>4895</TD><TD vAlign=center align=middle>4073</TD><TD vAlign=center align=middle>5576</TD><TD vAlign=center align=middle>5385</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>بهبهان</TD><TD vAlign=center align=middle>4599</TD><TD vAlign=center align=middle>4317</TD><TD vAlign=center align=middle>5085</TD><TD vAlign=center align=middle>4790</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک - اتمي</TD><TD vAlign=center align=middle>همدان</TD><TD vAlign=center align=middle>4668</TD><TD vAlign=center align=middle>4357</TD><TD vAlign=center align=middle>4208</TD><TD vAlign=center align=middle>4020</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع گاز</TD><TD vAlign=center align=middle>گچساران</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>4054</TD><TD vAlign=center align=middle>5328</TD><TD vAlign=center align=middle>5015</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>تفت</TD><TD vAlign=center align=middle>4008</TD><TD vAlign=center align=middle>4006</TD><TD vAlign=center align=middle>5010</TD><TD vAlign=center align=middle>5367</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران</TD><TD vAlign=center align=middle>قشم</TD><TD vAlign=center align=middle>4093</TD><TD vAlign=center align=middle>4000</TD><TD vAlign=center align=middle>4509</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>ميبد</TD><TD vAlign=center align=middle>4028</TD><TD vAlign=center align=middle>4126</TD><TD vAlign=center align=middle>4025</TD><TD vAlign=center align=middle>4070</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>نجف آباد</TD><TD vAlign=center align=middle>4002</TD><TD vAlign=center align=middle>4015</TD><TD vAlign=center align=middle>5637</TD><TD vAlign=center align=middle>5597</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4361</TD><TD vAlign=center align=middle>4285</TD><TD vAlign=center align=middle>5476</TD><TD vAlign=center align=middle>5382</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع غذايي</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4066</TD><TD vAlign=center align=middle>4049</TD><TD vAlign=center align=middle>5284</TD><TD vAlign=center align=middle>5363</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>فيزيک</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران علوم و تحقيقات(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>4119</TD><TD vAlign=center align=middle>4383</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>ابهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle>4105</TD><TD vAlign=center align=middle>4582</TD><TD vAlign=center align=middle>4791</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم اقتصادي - اقتصاد نظري</TD><TD vAlign=center align=middle>تهران مركزي(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5065</TD><TD vAlign=center align=middle>5075</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>شهركرد(*)</TD><TD vAlign=center align=middle>5027</TD><TD vAlign=center align=middle>5055</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - قدرت</TD><TD vAlign=center align=middle>ميانه</TD><TD vAlign=center align=middle>4017</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4045</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>بناب</TD><TD vAlign=center align=middle>4048</TD><TD vAlign=center align=middle>4078</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي</TD><TD vAlign=center align=middle>شهر رضا</TD><TD vAlign=center align=middle>4839</TD><TD vAlign=center align=middle>4571</TD><TD vAlign=center align=middle>5573</TD><TD vAlign=center align=middle>5338</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>آشتيان</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4269</TD><TD vAlign=center align=middle>4735</TD><TD vAlign=center align=middle>4687</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle>4025</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5058</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>لارستان </TD><TD vAlign=center align=middle>4115</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>علوم و تحقيقات فارس</TD><TD vAlign=center align=middle>4048</TD><TD vAlign=center align=middle>4011</TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي فناوري اطلاعات</TD><TD vAlign=center align=middle>قائم شهر</TD><TD vAlign=center align=middle>4051</TD><TD vAlign=center align=middle>4023</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>4122</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي</TD><TD vAlign=center align=middle>ساوه</TD><TD vAlign=center align=middle>4047</TD><TD vAlign=center align=middle>4043</TD><TD vAlign=center align=middle>5315</TD><TD vAlign=center align=middle>5793</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها</TD><TD vAlign=center align=middle>سنندج</TD><TD vAlign=center align=middle>4602</TD><TD vAlign=center align=middle>4146</TD><TD vAlign=center align=middle>5705</TD><TD vAlign=center align=middle>5438</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي معماري</TD><TD vAlign=center align=middle>كاشمر</TD><TD vAlign=center align=middle>4068</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle>5558</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي عمران - سازه</TD><TD vAlign=center align=middle>شبستر</TD><TD vAlign=center align=middle>4029</TD><TD vAlign=center align=middle>4063</TD><TD vAlign=center align=middle> </TD><TD vAlign=center align=middle> </TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي برق - الکترونيک</TD><TD vAlign=center align=middle>سبزوار</TD><TD vAlign=center align=middle>4055</TD><TD vAlign=center align=middle>4028</TD><TD vAlign=center align=middle>4243</TD><TD vAlign=center align=middle>4090</TD></TR><TR style="BACKGROUND-COLOR: lightgreen; COLOR: #000066"><TD align=middle>???? ???</TD><TD vAlign=center align=middle>مهندسي کامپيوتر - نرم افزار</TD><TD vAlign=center align=middle>نيشابور</TD><TD vAlign=center align=middle>4031</TD><TD vAlign=center align=middle>4065</TD><TD vAlign=center align=middle>4391</TD><TD vAlign=center align=middle>4089</TD></TR></TBODY></TABLE>
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از EXIR سپاسگزاری کرده اند :
پاسخ

سایت های اجتماعیکاربران در حال دیدن تاپیک: 1 (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش-همه کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند : 39
1597z856, ahmadshamsi, amin550, arash.f, asaltopol, bahar43, bkh2000, carlos santana, donya-70, elhaamr, flomation, hamyrad, jina z, jsgvfdgkfds, KARIM2011, keyvanb, KING, mamalijun2009, Msc, naderb, nasrin1368, nemo nemo, parsalaw, PUNNISHER, Queen, raha69, rezajan, saidi123, samaneh63, sara_khan, SPARTACUS, tahmine, Tarjomeh, لالی, مهلان, ژنرال, پاییزان, Vetsina61, رزانا
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 13:04 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2016 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios