طرح های زیبا برای پیامک ( بازی با کاراکترها ) - تالارهای پادشاه ایرانی
تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > موبايل > مالتی مدیا > بازار SMS و پیامک

بازار SMS و پیامک تمام SMS هاي متني و تصويري و غيره در اينجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک

طرح های زیبا برای پیامک ( بازی با کاراکترها )
  #1  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
Talking طرح های زیبا برای پیامک ( بازی با کاراکترها )

----l-
l '.o
l /l
l JL
l
l
اگه یه بار دیگه از این اس ام اس های تکراری بدی خودمو دار میزنم____#########
___############
__###############
__################
_##################_________####### ##
_##################______#############
__##################_____##############
___##################__################
____##################################
______############ عاشقانه #############
_______###########دوست دارم###########
________###########################
__________########################
___________######################
____________###################
_____________################
_______________############
________________##########
________________########
_________________######
__________________####
__________________###
___________________#
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´ ´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶
´¶´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´ ´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ¶´ ´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´ ´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶ ´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶ ¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´ ¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶ ¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´ ´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´ ´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

5 تاپیک آخر توسط Queen
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
آیا مردگان می فهمند و می شنوند؟ علوم ماوراءالطبیعه یا سیاه Queen 0 3039 01/03/2012 16:14
تداخل فلسفه و ادبیات ادبیات پارسی Queen 0 2471 26/02/2012 00:56
جایگاه موسیقی آریایی در ادبیات فارسی دری هند موسيقی Queen 0 2300 26/02/2012 00:50
تاریخ نقد شعر در ادبیات کلاسیک ایران ادبیات پارسی Queen 0 2306 26/02/2012 00:39
جایگاه عدد "هفت" در ادب فارسی و فولکلور... ادبیات پارسی Queen 0 2183 26/02/2012 00:38


  #2  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
. . .. . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
. .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
. .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶.
. . ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶.
. . .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶.
. . . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶.
. . . . .¶¶¶¶¶¶¶.
. . . . . . . . .¶¶.
. . . . . . . . ¶¶.
. . . . . . . .¶¶.
. . . . . . .¶¶.
. . . . . . . ¶¶.
. . . . . . . ¶¶.
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #3  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
__________________#*______*#
________________##_________##
_______________###*_______*###
____________*#####_________#####*
__________*######__________######*
________*#######____________#######*
_______*########.__________.########*
______*#########.__________.#########*
______*######*###*_______*###*######*
_____*#########*###____###*#########*
____*##########*__*####*__*##########*
__*###########_____*_*______###########*
_############_______________############
*##*#########_______________#########*##*
*_____########______________########____*
_______#######______________#######
________*######____________######*
_________*#####*__________*#####*
___________*####*________*####*
_____________*####______####*
_______________*##*____*##*
_________________*##__##*
__________________*####*
_________________.######.
_______________.#########*
_____________.############*
_____________#####*___*#####
kiss
♥Kiss ♥............Kiss ♥
♥Kiss ♥....... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥..... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥ ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥..... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥....... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥......... ♥Kiss ♥

........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥
........ ♥Kiss ♥

......... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
. ♥Kiss ♥....... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
...... ♥Kiss ♥
........... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
. ♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
......... ♥Kiss ♥

......... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
. ♥Kiss ♥....... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
...... ♥Kiss ♥
........... ♥Kiss ♥
♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
. ♥Kiss ♥...... ♥Kiss ♥
... ♥Kiss ♥... ♥Kiss ♥
......... ♥Kiss ..
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #4  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
ضربان قلب من:
باتو:_\/_\/_\/_
دورازتو: _\ _\_
بدون تو:_________/??\__

'-o----o-' >-->¤

نگو به یادم نبودی ! تو فکرت بودم ماشین زد بهم('.')
.((
.))
.((
.))
.((
.))
.((
Kari nadashtam, daram kerm mirizam

پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #5  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
۩¸۩
۩¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸..............¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩۩
پاسخ با نقل قول

  #6  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
.___\??/__
.-O----O-'- '
دربست،مخلصتم


\/\/
(='o'=)
_._- .
(")(")
من پیشی ملوسم، اومدم تورو ببوسم!۞
¤۩¤
¸,¤°´'`°¤,¸
(¯`'•´'`۩´۩`۩´'`•'´¯)
/●۞●۞●۞●۞●۞●\
ஜஜ´'`۩۩´'`ஜஜ[{}]
[{}]
[}}}}[{}]{{{{]
[{}]
[{}]
( /;-;\ )
'-)•••(-'
(••••)
)•••(
(••••)
(\.)•••(./)
\\(•••)//
(\_(\____/.|]-[|.\____/)_/)
ir-tci
//'''''''//''''''[- ^ -]''''''\\'''''''\\
\\.....\)......] || [......(/.....//
\) ] || [ (/
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[;]|]
[|;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;;[¤]|]--
;;;;;|[¤]|]---
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;[|[¤]|/---/
;;;[|[¤]/---/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/¤]|];;
/---/[¤]|];;;
/---/|[¤]|];;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
---[|[¤]|;;;;;
--[|[¤];;;;;
-[|[¤;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;|[¤]|]--|
;;;;|[¤]|]--|
;;[|[¤]|]-/
;[|[¤]|]/
[|[¤]|]
\\¤//
\|/
V
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #7  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
><(( * ><(( * ><((* ><(( *


ماهی برات فرستادم تا بخوری و ببینی که چقدر مزش با علف فرق داره.+""+.+""+.
+ ............ +
"+....... .+"
"+.+"
پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #8  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
.................................................!
.......................... ............!
..........................!
............!
كجا كجا؟
اين پله ها ميرسه به پشت بوم
.
.
.
.
.
.
بچه نشي از دوري من بري خود كشي كنياز تهه

; " " ;,,,; " " ;
".
.............."
..;...........;
...."......"
......."

میگم
دوست دارم!!!
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #9  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
به <@> من تو ><( ( ( >
.
.
.
.
نفهمیدی؟ میگم به چشم من تو ماهی!!
<@>
<@>
<@>

الهی مثل چراغ راهنمایی باشی:
1- لپّت همیشه قرمز.
2- روی دشمنات زرد.
3- دلت همیشه سبز...میدونی این چیه؟

<=@=@=@=@==

یه سیخ گوجه هست که جیگرش داره اس ام اس میخونه
00:03
00:02
00:01
00:00
((((((boom))))))
*,*,','*',*,'*,*',


tavalodet mobarak azizam
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :

  #10  
قدیمی 27/10/2010
آواتار Queen
Queen Queen آفلاین است
بازنشسته
 

جنسيت: زن
پست: 4,000
سپاس: 3,986
از این کاربر 6,762 بار در 4,023 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 0
به این کاربر 3 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 207,487
###¤-<-<#######
این منم خوابیدم روریل قطارتاپیام برام ندی بلندنمی شم!


|""""""""""|_:!""-.,
"@@"""""" ""@"'


ده تن آجر فداى زيربناى وجودت.


/????????\ _
'-00------00-'

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت!!

( '_' )

&--- | ---&


_| |_biya
baghalam‏ ('،')
.<) (>
.! !
خب چیه؟
دلم واست تنگ شده
دارم نگات میکن
پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از Queen سپاسگزاری کرده اند :
پاسخ


ابزارهای تاپیک

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال استزمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 02:00 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2018 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios