تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > راهنمای سایت

شکلک
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد132.

Generic Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:) Smile Smile
:( Frown Frown
;) Wink Wink
:d Big Grin Big Grin
:-?? know know
:-j oh go on oh go on
^:)^ worthy worthy
[-X shame shame
<):) cowboy cowboy
:P tongue tongue
:-w waiting waiting
:-? thinking thinking
=)) rolling rolling
:-O EEK! EEK!
x_x donotsee donotsee
:!! hurryup hurryup
:-* buus buus
:-/ Confused Confused
:-bd thumbsup thumbsup
>:) devil devil
:-& sick sick
:^o liar liar
:)) laughing laughing
=P~ drooling drooling
#:-S whew whew
@};- rose rose
:-q thumbsdown thumbsdown
^#(^ wasnot wasnot
\m/ rockon rockon
;;) batting eyelashes batting eyelashes
B-) Cool Cool
X-( Mad Mad
$-) money money
:)* Embarrassment Embarrassment
=D> applause applause
:-@ chatterbox chatterbox
/:) raised raised
>:/ bring bring
/:d\ hiphop hiphop
b-( feeling feeling
[-o< praying praying
:> smug smug
8-} silly silly
:-SS nailbiting nailbiting
;)) hee hee hee hee
:-" whistling whistling
:-< sigh sigh
(:> barare barare
Other Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:JustCuz: JustCuz JustCuz
:bliss: Bliss Bliss
:mashang1: Mashang1 Mashang1
:coffeescreen: Coffeescreen Coffeescreen
:ph34r: Ph34r Ph34r
:dancegirl2: Dancegirl2 Dancegirl2
:sibilo: Sibilo Sibilo
:fez: Fez Fez
:time: Time Time
:gol: Gol Gol
:yapyapyapf: Yapyapyapf Yapyapyapf
:hehee: Hehee Hehee
:jumping: Jumping Jumping
:blink: Blink Blink
:loveshower: Loveshower Loveshower
:cigar: Cigar Cigar
:pc2: Pc2 Pc2
:crysmiley1: Crysmiley1 Crysmiley1
:salavat: Salavat Salavat
:eye: Eye Eye
:TAEL: TAEL TAEL
:god: God God
:whistle: Whistle Whistle
:hee: Hee Hee
:imoksmiley: Imoksmiley Imoksmiley
:bitar: Bitar Bitar
:love: Love Love
:changal: Changal Changal
:pc: Pc Pc
:cry: Cry Cry
:rose: Rose Rose
:dreamyeyesf: Dreamyeyesf Dreamyeyesf
:tabeta: Tabeta Tabeta
:goatee: Goatee Goatee
:web: Web Web
:headphone: Headphone Headphone
:hooora: Hooora Hooora
:bigonah: Bigonah Bigonah
:loudlaff: Loudlaff Loudlaff
:chakosh: Chakosh Chakosh
:okey: Okey Okey
:crazy_2: Crazy 2 Crazy 2
:romanticdin: Romanticdin Romanticdin
:doost: Doost Doost
:swear1: Swear1 Swear1
:gigglesmile: Gigglesmile Gigglesmile
:wagfinger1: Wagfinger1 Wagfinger1
:hapydancsmil: Hapydancsmil Hapydancsmil
:hooo: Hooo Hooo
:bagh: Bagh Bagh
:lollipopsmiley: Lollipopsmiley Lollipopsmiley
:cap: Cap Cap
:ohom: Ohom Ohom
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dont: Dont Dont
:snitch: Snitch Snitch
:gham: Gham Gham
:tv2: Tv2 Tv2
:hanghead: Hanghead Hanghead
:hoahoa: Hoahoa Hoahoa
:babaye: Babaye Babaye
:larze: Larze Larze
:cancan: Cancan Cancan
:oaoa: Oaoa Oaoa
:crazy: Crazy Crazy
:redxsmiley: Redxsmiley Redxsmiley
:davaa: Davaa Davaa
:snapoutofit: Snapoutofit Snapoutofit
:ghalb: Ghalb Ghalb
:tv1: Tv1 Tv1
:halaba: Halaba Halaba
:hiker: Hiker Hiker
:angry: Angry Angry
:Laie_50: Laie 50 Laie 50
:brnheartsmiley: Brnheartsmiley Brnheartsmiley
:nerdylaff: Nerdylaff Nerdylaff
:cowboy: Cowboy Cowboy
:rambo: Rambo Rambo
:dava: Dava Dava
:smoke: Smoke Smoke
:frustratedf: Frustratedf Frustratedf
:toop: Toop Toop
:hajat: Hajat Hajat
:hiiiii: Hiiiii Hiiiii
:abnabat: Abnabat Abnabat
:kolaj: Kolaj Kolaj
:boredsmiley: Boredsmiley Boredsmiley
:moo: Moo Moo
:cool: Cool Cool
:pir: Pir Pir
:dast: Dast Dast
:sleepy: Sleepy Sleepy
:fofof: Fofof Fofof
:tongue: Tongue Tongue
:haaa: Haaa Haaa
:hiii: Hiii Hiii
:kachal: Kachal Kachal
:blush: Blush Blush
:mashang2: Mashang2 Mashang2
:connie_1: Connie 1 Connie 1
:photosmile: Photosmile Photosmile
:dandon: Dandon Dandon
:sick: Sick Sick
:fishfightsmiles: Fishfightsmiles Fishfightsmiles
:tired: Tired Tired
:graduated: Graduated Graduated
:zorr: Zorr Zorr
:hehehaha: Hehehaha Hehehaha
Other Smilies 2
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:jelf3: Jelf3 Jelf3
:thanks2: Thanks2 Thanks2
:sheklak (54): Sheklak (54) Sheklak (54)
:smile (80): Smile (80) Smile (80)
:stockingsmiley1: Stockingsmiley1 Stockingsmiley1
:dozari: Dozari Dozari
:jelf2: Jelf2 Jelf2
:tanks: Tanks Tanks
:sheklak (45): Sheklak (45) Sheklak (45)
:smile (79): Smile (79) Smile (79)
:smiles (74): Smiles (74) Smiles (74)
:dosetdaram: Dosetdaram Dosetdaram
:jelf1: Jelf1 Jelf1
:spam: Spam Spam
:sheklak (32): Sheklak (32) Sheklak (32)
:smile (66): Smile (66) Smile (66)
:smiles (59): Smiles (59) Smiles (59)
:chize: Chize Chize
:hoora: Hoora Hoora
:parde: Parde Parde
:sheklak (30): Sheklak (30) Sheklak (30)
:smile (47): Smile (47) Smile (47)
:smiles (32): Smiles (32) Smiles (32)
:chetori: Chetori Chetori
:hallo: Hallo Hallo
:nolove: Nolove Nolove
:sheklak (17): Sheklak (17) Sheklak (17)
:smile (38): Smile (38) Smile (38)
:smiles (16): Smiles (16) Smiles (16)
:chay: Chay Chay
:gool: Gool Gool
:Merci: Merci Merci
:sheklak (6): Sheklak (6) Sheklak (6)
:smile (31): Smile (31) Smile (31)
:smiles (7): Smiles (7) Smiles (7)
:byebye: Byebye Byebye
:goln: Goln Goln
:ma: Ma Ma
:Laie_94: Laie 94 Laie 94
:sheklak (79): Sheklak (79) Sheklak (79)
:smile (86): Smile (86) Smile (86)
:boogh: Boogh Boogh
:gol3: Gol3 Gol3
:khoshki: Khoshki Khoshki
:hoorahora: Hoorahora Hoorahora
:sheklak (66): Sheklak (66) Sheklak (66)
:smile (85): Smile (85) Smile (85)
:writing: Writing Writing
:arms: Arms Arms
:ghalat: Ghalat Ghalat
:khonebabam: Khonebabam Khonebabam
:wubpink: Wubpink Wubpink
:sheklak (55): Sheklak (55) Sheklak (55)
:smile (82): Smile (82) Smile (82)
:welcome: Welcome Welcome
:gambo: Gambo Gambo

زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 13:03 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2019 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios