تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > راهنمای سایت

شکلک
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد132.

Generic Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:) Smile Smile
:( Frown Frown
;) Wink Wink
:d Big Grin Big Grin
:-?? know know
:-j oh go on oh go on
^:)^ worthy worthy
[-X shame shame
<):) cowboy cowboy
:P tongue tongue
:-w waiting waiting
:-? thinking thinking
=)) rolling rolling
:-O EEK! EEK!
x_x donotsee donotsee
:!! hurryup hurryup
:-* buus buus
:-/ Confused Confused
:-bd thumbsup thumbsup
>:) devil devil
:-& sick sick
:^o liar liar
:)) laughing laughing
=P~ drooling drooling
#:-S whew whew
@};- rose rose
:-q thumbsdown thumbsdown
^#(^ wasnot wasnot
\m/ rockon rockon
;;) batting eyelashes batting eyelashes
B-) Cool Cool
X-( Mad Mad
$-) money money
:)* Embarrassment Embarrassment
=D> applause applause
:-@ chatterbox chatterbox
/:) raised raised
>:/ bring bring
/:d\ hiphop hiphop
b-( feeling feeling
[-o< praying praying
:> smug smug
8-} silly silly
:-SS nailbiting nailbiting
;)) hee hee hee hee
:-" whistling whistling
:-< sigh sigh
(:> barare barare
Other Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:JustCuz: JustCuz JustCuz
:mashang1: Mashang1 Mashang1
:bliss: Bliss Bliss
:ph34r: Ph34r Ph34r
:coffeescreen: Coffeescreen Coffeescreen
:sibilo: Sibilo Sibilo
:dancegirl2: Dancegirl2 Dancegirl2
:time: Time Time
:fez: Fez Fez
:yapyapyapf: Yapyapyapf Yapyapyapf
:gol: Gol Gol
:hehee: Hehee Hehee
:jumping: Jumping Jumping
:loveshower: Loveshower Loveshower
:blink: Blink Blink
:pc2: Pc2 Pc2
:cigar: Cigar Cigar
:salavat: Salavat Salavat
:crysmiley1: Crysmiley1 Crysmiley1
:TAEL: TAEL TAEL
:eye: Eye Eye
:whistle: Whistle Whistle
:god: God God
:hee: Hee Hee
:imoksmiley: Imoksmiley Imoksmiley
:love: Love Love
:bitar: Bitar Bitar
:pc: Pc Pc
:changal: Changal Changal
:rose: Rose Rose
:cry: Cry Cry
:tabeta: Tabeta Tabeta
:dreamyeyesf: Dreamyeyesf Dreamyeyesf
:web: Web Web
:goatee: Goatee Goatee
:headphone: Headphone Headphone
:hooora: Hooora Hooora
:loudlaff: Loudlaff Loudlaff
:bigonah: Bigonah Bigonah
:okey: Okey Okey
:chakosh: Chakosh Chakosh
:romanticdin: Romanticdin Romanticdin
:crazy_2: Crazy 2 Crazy 2
:swear1: Swear1 Swear1
:doost: Doost Doost
:wagfinger1: Wagfinger1 Wagfinger1
:gigglesmile: Gigglesmile Gigglesmile
:hapydancsmil: Hapydancsmil Hapydancsmil
:hooo: Hooo Hooo
:lollipopsmiley: Lollipopsmiley Lollipopsmiley
:bagh: Bagh Bagh
:ohom: Ohom Ohom
:cap: Cap Cap
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:snitch: Snitch Snitch
:dont: Dont Dont
:tv2: Tv2 Tv2
:gham: Gham Gham
:hanghead: Hanghead Hanghead
:hoahoa: Hoahoa Hoahoa
:larze: Larze Larze
:babaye: Babaye Babaye
:oaoa: Oaoa Oaoa
:cancan: Cancan Cancan
:redxsmiley: Redxsmiley Redxsmiley
:crazy: Crazy Crazy
:snapoutofit: Snapoutofit Snapoutofit
:davaa: Davaa Davaa
:tv1: Tv1 Tv1
:ghalb: Ghalb Ghalb
:halaba: Halaba Halaba
:hiker: Hiker Hiker
:Laie_50: Laie 50 Laie 50
:angry: Angry Angry
:nerdylaff: Nerdylaff Nerdylaff
:brnheartsmiley: Brnheartsmiley Brnheartsmiley
:rambo: Rambo Rambo
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smoke: Smoke Smoke
:dava: Dava Dava
:toop: Toop Toop
:frustratedf: Frustratedf Frustratedf
:hajat: Hajat Hajat
:hiiiii: Hiiiii Hiiiii
:kolaj: Kolaj Kolaj
:abnabat: Abnabat Abnabat
:moo: Moo Moo
:boredsmiley: Boredsmiley Boredsmiley
:pir: Pir Pir
:cool: Cool Cool
:sleepy: Sleepy Sleepy
:dast: Dast Dast
:tongue: Tongue Tongue
:fofof: Fofof Fofof
:haaa: Haaa Haaa
:hiii: Hiii Hiii
:kachal: Kachal Kachal
:mashang2: Mashang2 Mashang2
:blush: Blush Blush
:photosmile: Photosmile Photosmile
:connie_1: Connie 1 Connie 1
:sick: Sick Sick
:dandon: Dandon Dandon
:tired: Tired Tired
:fishfightsmiles: Fishfightsmiles Fishfightsmiles
:zorr: Zorr Zorr
:graduated: Graduated Graduated
:hehehaha: Hehehaha Hehehaha
Other Smilies 2
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی معنی
:jelf3: Jelf3 Jelf3
:thanks2: Thanks2 Thanks2
:sheklak (54): Sheklak (54) Sheklak (54)
:smile (80): Smile (80) Smile (80)
:stockingsmiley1: Stockingsmiley1 Stockingsmiley1
:dozari: Dozari Dozari
:jelf2: Jelf2 Jelf2
:tanks: Tanks Tanks
:sheklak (45): Sheklak (45) Sheklak (45)
:smile (79): Smile (79) Smile (79)
:smiles (74): Smiles (74) Smiles (74)
:dosetdaram: Dosetdaram Dosetdaram
:jelf1: Jelf1 Jelf1
:spam: Spam Spam
:sheklak (32): Sheklak (32) Sheklak (32)
:smile (66): Smile (66) Smile (66)
:smiles (59): Smiles (59) Smiles (59)
:chize: Chize Chize
:hoora: Hoora Hoora
:parde: Parde Parde
:sheklak (30): Sheklak (30) Sheklak (30)
:smile (47): Smile (47) Smile (47)
:smiles (32): Smiles (32) Smiles (32)
:chetori: Chetori Chetori
:hallo: Hallo Hallo
:nolove: Nolove Nolove
:sheklak (17): Sheklak (17) Sheklak (17)
:smile (38): Smile (38) Smile (38)
:smiles (16): Smiles (16) Smiles (16)
:chay: Chay Chay
:gool: Gool Gool
:Merci: Merci Merci
:sheklak (6): Sheklak (6) Sheklak (6)
:smile (31): Smile (31) Smile (31)
:smiles (7): Smiles (7) Smiles (7)
:byebye: Byebye Byebye
:goln: Goln Goln
:ma: Ma Ma
:Laie_94: Laie 94 Laie 94
:sheklak (79): Sheklak (79) Sheklak (79)
:smile (86): Smile (86) Smile (86)
:boogh: Boogh Boogh
:gol3: Gol3 Gol3
:khoshki: Khoshki Khoshki
:hoorahora: Hoorahora Hoorahora
:sheklak (66): Sheklak (66) Sheklak (66)
:smile (85): Smile (85) Smile (85)
:writing: Writing Writing
:arms: Arms Arms
:ghalat: Ghalat Ghalat
:khonebabam: Khonebabam Khonebabam
:wubpink: Wubpink Wubpink
:sheklak (55): Sheklak (55) Sheklak (55)
:smile (82): Smile (82) Smile (82)
:welcome: Welcome Welcome
:gambo: Gambo Gambo

زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 05:05 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2019 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios